Zápis žiakov do 1. ročníka

V dňoch od 03. do 5. apríla 2019 usporiadala Základná škola s Materskou školou, Školská 49, 010 04 Žilina – Závodie slávnostný zápis žiakov do prvého ročníka. Toto významné a zodpovedné rozhodnutie sa snažili spríjemniť, budúcim žiakom a rodičom, pani učiteľky a vedenie školy.

Od hlavného vchodu školy smerom k triede, v ktorej prebiehal zápis, vítali budúcich prváčikov rozprávkové včielky, ktoré sa im veľmi páčili. Kým rodičia vypĺňali dôležité formuláre, deťom sa venovali pani učiteľky, ktoré mali pre ne pripravené rôzne úlohy. Jedna časť prebiehala formou uvoľňujúcej komunikácie, kde deti povedali základné informácie o sebe. Ako sa volajú, kde bývajú, koľko majú rokov a ktorú materskú školu navštevujú. Potom predviedli svoje motorické zručnosti. Podľa predlohy pomenovali jednotlivé geometrické tvary, farby, čísla, zarecitovali alebo zaspievali. Na všetkých žiakov čakalo niekoľko zaujímavých prekvapení vo forme darčekových predmetov. Samotnému zápisu predchádzal aj Deň otvorených dverí, čo využili najmä rodičia budúcich žiakov. Všetkým sa deň zápisu veľmi páčil. Svedčia o tom pozitívne reakcie a úsmevy budúcich prvákov, ktorí sa už teraz tešia na nový školský rok.

Riaditeľstvo školy vyjadruje v mene všetkých svojich zamestnancov poďakovanie rodičom za ich prejavenú dôveru. Budeme robiť všetko pre to, aby sa vaše deti u nás cítili dobre a aby si okrem dôležitých vedomostí osvojovali aj morálne hodnoty, ktoré sú pre život rovnako dôležité.