Konzultácie

Dňa 16.4.2019 (utorok) budú od 15:30 hod konzultácie o výchovno- vzdelávacích výsledkoch žiakov.