Deň Alberta Einsteina

Dňa 4.4. 2019 sme si pri príležitosti 140. výročia narodenia Alberta Einsteina, ktoré bolo 14.3.2019, na prírodovedných predmetoch a hodinách cudzieho jazyka pripomenuli tohto významného fyzika. Pre žiakov boli pripravené záludne hádanky a hlavolamy, s ktorými sa popasovali na hodinách matematiky. Na hodinách fyziky mohli žiaci vidieť životopisný dokument a preskúmať jeho vynálezy. Jeho život a najzaujímavejšie fakty boli žiakom podané na hodinách cudzieho jazyka, kde museli využiť aj svoje znalosti angličtiny či nemčiny.