Shakespeare’s Day 2019

Williama Shakespeara poznáme ako svetoznámeho dramatika a milovníka umenia. Okrem nestarnúcich diel môžeme nájsť jeho umelecký odkaz v podobe frazeologizmov aj v súčasnej reči. V jeho dielach hľadáme okrem zaujímavých príbehov a myšlienok aj krásu reči, krásu slova.

S ňou sme sa stretli na recitačnej súťaži Shakespeare’s Day, ktorej školské kolo sa uskutočnilo 11. apríla 2019. Sedemdesiat mladých odvážnych recitátorov ukázalo svoje schopnosti a v nemalej konkurencii muselo prekonať trému, sústrediť sa na komplikované texty, zaujať porotu. Na víťazných priečkach sa umiestnili:

Kategória I (2. – 4. ročník) – POÉZIA
1. Matúš Víglašský, II.B
2. Peter Gamboš, II.B
3. neudelené

Kategória I (2. – 4. ročník) – PRÓZA
1. Simona Szotkovská, IV.A
2. neudelené
3. neudelené

Čestné uznanie získali: Marína Koscelníková (II.A), Marko Vojsovič (III.A), Simona Randíková (III.B), Šimon Jakubec (IV.C).

Kategória II (5. – 7. ročník) – PRÓZA
1. Petra Okonová, V.A
2. Dominika Janotková, VII.A
3. Adela Procházková, VI.B

Kategória II (5. – 7. ročník) – POÉZIA
1. Aneta Špircová, V.B
2. Adela Jurgová, VII.A
3. Peter Štefánik, V.A

Kategória III (8. a 9. ročník) – PRÓZA
1. Vanesa Kuparová, IX.A
2. Adam Čibenka, VIII.B
3. Stanislava Vandžurová, VIII.B

Kategória III (8. a 9. ročník) – POÉZIA
1. Katarína Vrtichová, VIII.B, Nela Dlouhá, VIII.B
2. Rebecca Kavacká, VIII.B
3. neudelené

Výhercom gratulujeme a dúfame, že tradícia recitačných súťaží na našej škole bude úspešne pokračovať naďalej.