Obvodné kolo Matematickej olympiády

Obvodného kola sa zúčastnili títo žiaci:
Gaňa Tomáš -7.A – 2. – 5. miesto
Líška Richard – 7.B
Ftorek Branislav – 8.A
Žilinčárová Alexandra – 8.A
Fučík Martin -8. A
Kovalčík Richard -8.A