Prijímacie skúšky do 5. športovej triedy

Prijímacie konanie do 5. športovej triedy MŠK Žilina v školskom roku 2019/2020 v ZŠ Školská – Závodie sa uskutoční 23.5.2019 o 16:30 hod. Prezentácia bude od 16:00 hod. v areáli akadémie v Strážove. Výber je určený pre chlapcov narodených v rokoch 2008 a 2009. Je potrebné si doniesť športové oblečenie a obuv primerané počasiu. Testovanie prebehne na umelej tráve.

kontakt: Viktor Miko mobil: 0903 529 727    mail: viktor.miko@mskzilina.sk