Výsledky prijímacích skúšok do 5. športovej triedy 2019/2020

Klikni na VÝSLEDKY