Voľné pracovné miesta pre učiteľov cudzích jazykov

ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina – Závodie prijme od školského roka 2019/2020 učiteľov s aprobáciou:

Anglický jazyk – Slovenský jazyk, Nemecký jazyk – Ruský jazyk.

Možný je aj tzv. čiastočný úväzok.

Záujemcovia svoje žiadosti s dokladmi o vzdelaní môžu zasielať do 31.5.2019 na  adresu školy poštou, alebo e-mailom – skola@map.sk.