Plavecký kurz

V dňoch od 29.4. – 10.5.2019 absolvovali žiaci tretích ročníkov plavecký kurz v Mestskej krytej plavárni, ktorý zabezpečovala plavecká škola NEREUS. Kurz bol zameraný na zvládnutie a zdokonalenie základných plaveckých zručností. Na začiatku boli deti zaradené do piatich skupín podľa výsledkov zo vstupných testov  – začiatočníci, mierne pokročilí a pokročilí. Ďalší výučbový program rešpektoval ich individuálne schopnosti a možnosti pohybu vo vodnom prostredí. Na záver dostali deti mokré vysvedčenie, ktoré vyhodnotilo úroveň ich aktuálnych plaveckých zručností. Viac vo fotoalbume.