Workshop finančnej gramotnosti

Dňa 22.5.2019 občianske združenie Mladý podnikavec uskutočnilo na našej škole workshop z finančnej gramotnosti pre žiakov 3.ročníka.
V celej spoločnosti dnes táto téma rezonuje, kladú sa čoraz väčšie nároky na finančné vzdelávanie už vo veku žiakov ZŠ. V prvej časti žiaci dostali základné informácie, ktoré si mohli v druhej časti preveriť v skupinovej hre.
Žiaci boli počas workshopu odmeňovaní za aktivitu, skvelé nápady a návrhy malými darčekmi.
Pevne veríme, že podobné akcie nasmerujú naše deti nielen k finančnej zručnosti, ale hlavne k finančnej zodpovednosti.