Dôležité upozornenie pre stravníkov

Od 1.9. 2019 dochádza k zmene systému na odoberanie stravy v našej školskej jedálni z dôvodu prijatia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky – Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom stravovaní – zabezpečenie obedov pre všetkých žiakov ZŠ.

Súčasný systém na odoberanie stravy (čipové kľúče) už nie je možné použiť na nový systém – dotácia stravy (súčasný softvér nie je možné ďalej rozšíriť a nie je zabezpečený jeho servis). Z uvedeného dôvodu bude od 1.9. 2019 súčasný systém zrušený a nahradený novým komplexným systémom, ktorý bude prepojený s evidenciou dochádzky všetkých žiakov na vyučovanie v škole.
Súčasné čipy škola odkupovať od žiakov už nebude.

A.Závodská, vedúca ŠJ
J. Majsniar, riaditeľ školy.