Odhlasovanie stravy a oznamy školskej jedálne

Oznamujeme stravníkom ŠJ pri ZŠ s MŠ, ul. Školská 49, Žilina, že stravu si môžu odhlásiť cez internet a odhlasovacie zariadenie do 25. 6. 2019 do 14.00 hod. a najneskôr do 26.6.2019 do 7,00 hod – v tomto prípade už len telefonicky, z dôvodu uzavretia prevádzky počas letných prázdnin.

Strava sa bude odhlasovať len do hore uvedeného termínu!

Prosíme o pochopenie a zároveň žiadame každého stravníka, ktorý má záujem sa ešte niektorý deň odhlásiť do konca júna 2019, aby to urobil včas cez internet alebo cez odhlasovacie zariadenie alebo telefonicky na tel. čísle 041/ 72 324 50.

Hore uvedený termín platí pre stravníkov ZŠ aj MŠ!

V prípade, že stravník sa neodhlási vopred v stanovenom termíne a nebude si môcť vybrať obed priamo v ŠJ, môže si v tomto období odobrať obed do obedára!

Stravníci, ktorí sa od septembra 2019 už nebudú stravovať v našej ŠJ sú povinní oznámiť ukončenie stravovania v našej ŠJ formou tlačiva a v prípade vzniknutého preplatku stravníka požiadať o vrátenie preplatku formou žiadosti, kde musí byť vyznačené meno a priezvisko stravníka, trieda stravníka, podpis zákonného zástupcu, názov banky, IBAN, BIC kód banky, kde mu bude preplatok za stravu vrátený!

Tlačivo o oznámení ukončenia stravovania a žiadosť o vrátenie preplatku si môžete stiahnuť na stránke školy alebo osobne vyzdvihnúť v kancelárii tajomníčky ŠJ od 10.30 do 14.00 hod.

Výdaj stravy v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina bude v piatok 28.6. 2019 v čase od 10.00h do 12.00h.!