Pokyny k záveru školského roka 2018/2019

Všeobecne :

21.6.2019 (piatok) – uzatvorenie hodnotenia  a klasifikácie.

24.6.2019 (pondelok) – účelové cvičenie 5-9 + didaktické hry 1-4 – praktické.

25.6.2019 (utorok)  – 13,00 zasadnutie pedagogickej rady, odovzdávanie učebníc.

26.6.2019 (streda)  – prijímanie učebníc.

27.6.2019 (štvrtok) – upratovanie a odovzdávanie priestorov tried a školy.

28.6.2019 o 8,00 (piatok) – slávnostné ukončenie školského roka na školskom ihrisku, vydávanie vysvedčení.

 

Ďalšie pokyny:

Zasadnutie PR – 25.6.2019 (utorok o 13,00).

Vyučovanie pre všetky triedy v týždni od 24.6.2019 do 27.6.2019 končí 5. v.h (12,30), v prípade, že má trieda končiť podľa rozvrhu 4. v.h. skončí v tento deň vyučovanie 4. v.h.

Stravovanie žiakov sa realizuje: 1-4 počas 4. v. h. resp. 5. v. h. a ročníky 5-9 počas 5. v.h.