Strom 4.C

Aj keď máme ešte len 10 rokov, aj my si uvedomujeme dôležitosť ochrany našej planéty, preto sme v areáli našej školy zasadili jeden strom, ktorý priniesla naša spolužiačka. Dúfame, že sa mu bude dariť a vyrastie v krásnu a veľkú borovicu.