Voľné pracovné miesto

Základná škola s materskou školou, Školská 49, 010 04 Žilina – Závodie oznamuje voľné pracovné miesto:

Pracovná pozícia: Asistent učiteľa

Úväzok: 1,0

Predpokladaný termín nástupu: 02.09.2019

Základné požiadavky: Kvalifikačné predpoklady, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť, osobnostné predpoklady.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom a vyplneným tlačivom Súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte v termíne do 19.07.2019 na e- mailovú adresu: skola@map.skpísomnou formou na adresu: Základná škola s materskou školou, Školská 49, 010 04 Žilina alebo osobne riaditeľovi školy.