Stránka školy sa od 1.1.2020 nepoužíva, adresa novej stránky : www.zsmszavodie.edupage.org

Stránka sa od 1.1.2020 nepoužíva. Nová stránka : www.zsmszavodie.edupage.org