2. Kniha hádaniek Aktivita 1.1 Chcem vedieť, o čom čítam

V rámci realizácie projektu NFP Naša škola v Závodí pre každého, aktivita Chcem vedieť, o čom čítam, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, žiaci IV.B triedy tvorili knihu hádaniek na vybrané a nevybrané slová. Hádanky tvorili na hodinách slovenského jazyka a čítania. Žiaci vždy po prebratí vybraných slov po obojakých spoluhláskach b, m, p, r, s, v, z tvorili hádanky na slová vybrané a nevybrané. Žiaci spolu vymysleli 155 hádaniek, ktoré rozdelili na štyri časti a z hádaniek vznikli 4 veľmi pútavé a zaujímavé knihy:

Kniha hádaniek b – m

Kniha hádaniek p – r

Kniha hádaniek s – v

Kniha hádaniek z

Každú hádanku jej autor aj veľmi pekne ilustroval. Žiaci si sami vyrobili aj titulné strany kníh, pani učiteľka dala knihy zviazať. Deti boli veľmi tvorivé , na svoje knihy veľmi pyšné, hrdo si hľadali v knihách svoje hádanky. Veľmi si želali , aby sa tieto ich knihy predávali v kníhkupectvách , kde by si ich mohli kúpiť rodičia aj spolužiaci z iných tried. Knihy hádaniek využili i pani učiteľky z iných tried a ostatným žiakom spestrili vyučovanie a pripravili zábavné hodiny slovenského jazyka. Aktivita bola zameraná na rozvoj slovnej zásoby, na rozvoj čitateľskej gramotnosti a na upevňovanie učiva o vybraných slovách.