5. Literárne osobnosti Aktivita 1.1 Chcem vedieť, o čom čítam

Na hodinách slovenského jazyka sa žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka oboznámili so životom a tvorbou slovenských spisovateľov. Aktivita 1.1 Chcem vedieť, o čom čítam sa realizovala v rámci projektu NFP Naša škola v Závodí pre každého, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Žiaci na hodinách slovenského jazyka pracovali v skupinách a  prezentovali výsledky svojej práce. Niektoré práce boli pripravené elektronicky v Power Pointe a niektoré boli zverejnené v priestoroch školy.