Moja kniha vybraných slov

V rámci aktivity Chcem vedieť, o čom čítam, žiaci 3. ročníka tvorili vlastnú knihu Vybrané slová. Na hodinách slovenského jazyka deti tvorili svoju knihu. Vždy po prebraní vybraných slov po jednotlivých písmenách ( b, m, p, r, s, v, z) vyrobili 1 list knihy. Úlohy boli zamerané na prešmyčky, doplňovačky, zábavné úlohy aj osemsmerovky. Niektoré úlohy deti tvorili spolu s pani učiteľkou na hodine, niektoré tvorili na hodine sami a niektoré pripravovali doma. Súčasťou listu bola aj kresba písmena. Žiaci si vyrobili aj obal knihy, ktorý bol zameraný na vybrané slová a každý žiak bol autorom aj ilustrátorom. Vymysleli si aj vydavateľstvo. Po dokončení práce deti svoju knihu odprezentovali pred triedou. Každý povedal, ktoré úlohy ho zaujali, ktoré sa mu páčili. Deti boli na svoju prácu pyšné, knihy si porovnávali a pochválili sa aj rodičom.

Aktivita bola zameraná na upevňovanie a utvrdzovanie učiva o vybraných slovách, na rozvoj slovnej zásoby, na vyhľadávanie informácií a zaujímavých úloh, aj na rozvoj čitateľskej gramotnosti.