Kniha o písmenkách

V rámci realizácie projektu NFP Naša škola v Závodí pre každého, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, aktivity 1.1 Chcem vedieť, o čom čítam si žiaci druhého ročníka vyrábali na hodinách slovenského jazyka a čítania knihu, ktorá bola venovaná písmenkám abecedy.

Žiaci 2.A triedy svoju knihu venovali niektorým písmenkám, na ktoré vymysleli príbehy. Príbehy nenadväzujú do jednotlivého celku, každá rozprávka o písmenku je samostatná. Rozprávky sú dotvorené ilustráciou, príbeh je vložený do tejto ilustrácie. Kniha pôsobí ako súbor výtvarných diel ozdobených príbehmi.

Žiaci 2. B triedy pod vedením pani učiteľky si vybrali za tému knihy samohlásky. Deťom bola táto téma blízka, pretože sa preberá na hodinách slovenského jazyka v 2. ročníku. Kniha je kombináciou rozprávky a básní. Príbeh je o plavbe samohlások na lodi a ich prežitého dobrodružstva. Aj táto kniha je veľmi pekne dotvorená žiackymi ilustráciami. Pri tejto knihe bola použitá IKT technika, kde kresby detí boli naskenované a vložené priamo do textu.

Žiaci 2. C triedy vytvorili knihu, ktorej jednotlivé kapitoly sú podľa ich začiatočných písmen krstných mien. Dej sa odohráva v škole aj v blízkom okolí školy. Žiak Adam s pomocou zázračného motýlika vyslobodzuje ostatných žiakov, ktorých premenila zlá Abeceda na písmená. Deti pracovali pod vedením pani učiteľky s nadšením a tvorivo vymýšľali príbeh jednotlivo aj po skupinách. Neskôr si samostatne každú časť ilustrovali. V závere poskladali a dozdobili rôznymi farebnými písmenami knihu, ktorú zviazali mašličkami.

Žiaci si touto formou práce vyskúšali postup pri tvorbe knihy a rozvíjali tvorivé myslenie aj prvky čitateľskej gramotnosti.