Krajské kolo Geografickej olympiády

Matej Koprda z 9.A bol úspešným riešiteľom krajského kola Geografickej olympiády.