Školská športová liga

Aj v tomto školskom roku reprezentovali žiaci našu školu v Školskej športovej lige. Zapojili sme sa do futbalu, vybíjanej, florbalu a lyžovania. Futbalisti v kategórií 3., 4. ročník a 5., 6. ročník sa umiestnili na 1. mieste. Florbalisti skončiili bronzoví na 3.mieste. V konečnom poradí sa naša škola umiestnila na 6. mieste.
Ďakujeme za reprezentáciu.

Konečné poradie škôl