Súťažná prehliadka v speve anglickej a nemeckej piesne

Bratislava – Kultúrny dom Ružinov – pieseň Darinka´s map a Eins, zwei, drei – v rámci podujatia Angličtina a nemčina v pesničkách – súťažná prehliadka spevu anglických a nemeckých piesní – to boli naše ciele v utorok 23. 4. 2013. Počas neho sme zrealizovali dlho očakávanú súťažnú prehliadku konanú v rámci projektu EÚ – NFP Naša škola v Závodí pre každého, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Na tento deň sme si naplánovali zúročenie našich snáh o zdokonalenie sa v anglickom a nemeckom jazyku za pomoci slov a melódií rytmických piesní. Po systematickom tréningu (na hodinách cudzích jazykov) zvládnutia slovnej zásoby, vetných konštrukcií, výslovnosti, dôrazu, prízvuku, melódie, rytmu a v nemalej miere i pamäti sme v počte 50 žiakov z ročníkov 3. – 9. vystúpili na pódiu s piesňou, v ktorej sme sa naučili po anglicky geografické názvy Slovenska a slovnú zásobu súvisiacu s tematikou cestovania, geografie a prírody a taktiež pieseň v nemeckom jazyku, v ktorej sme si rozšírili slovnú zásobu súvisiacu s číslovkami a osvojili sme si i základné nemecké frázy. Žiaci pri príprave na vystúpenie pracovali počas nácviku na hodinách cudzích jazykov individuálne – zvládnutie základných poznatkov, ale aj ako kolektív, keďže bolo potrebné skĺbiť všetkých žiakov dohromady v jeden vydarený celok, čo sa nám určite podarilo. Svedčil o tom búrlivý potlesk, ktorý sme zožali po vystúpení spestrenom a doplnenom aj choreografiou školských roztlieskavačiek pod vedením p. vychovávateľky Janíkovej, pochvala od organizátorov, interview do televízie s vybranými deťmi a pani učiteľkou Kubovou a spokojný pocit detí z dobre vykonanej práce. V širokej konkurencii spoluúčinkujúcich si viedli výborne, zvládli nielen jazykovú a hudobnú stránku piesne, ale aj celkové vystupovanie na javisku a prácu v kolektíve. Deti nad rámec aktivity nacvičili a zaspievali ako prekvapenie variáciu známej piesne Happy Birthday upravenej pre túto príležitosť na Happy Name Day jednému zo zakladateľov myšlienky spájania detí pomocou piesne a cudzieho jazyka – p. Vojtechovi Kresťankovi oslavujúcemu v deň uskutočnenia súťažnej prehliadky meniny. Okrem morálneho ohodnotenia boli naši účinkujúci v rámci projektovej aktivity odmenení propagačným materiálom o Bratislave a sladkosťou.

Za všetky deti ďakujeme aj pani učiteľkám, ktoré sa podujali na náročnú úlohu vedenia počas prípravy na vystúpenie, jeho organizáciu a spolu s deťmi exkurziu absolvovali, a to pani zástupkyni G. Majkovej, pani učiteľke E. Kubovej, M. Kováčovej, M. Kopálovej a osobitne aj K. Hornišovej, ktorá sa venovala deťom so špecifickými poruchami učenia.

Veríme, že aj toto podujatie prispelo k zvýšeniu záujmu o dôkladné štúdium cudzích jazykov na našej škole a bolo motivačným faktorom pre všetkých zúčastnených v tejto efektívnej projektovej aktivite.