Krásy nášho domova

Ďalšia z plánovaných exkurzií cez projekt NFP Naša škola v Závodí pre každého, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, v rámci aktivity Moje bydlisko už pre mňa nie je záhadou, sa uskutočnila do Rajeckej doliny. Zúčastnili sa jej žiaci štvrtého ročníka. Prvá naša zastávka bola v Rajeckej Lesnej, kde sme s úžasom obzerali vyrezávaný Slovenský betlehém. Vytvoril ho majster Jozef Pekara, ktorý začal na tomto diele pracovať v roku 1980. Vznikal pätnásť rokov. Je tu stvárnený bežný život aj pracovné činnosti slovenského ľudu v minulosti. Sú tu zastúpené všetky slovenské regióny svojimi najznámejšími miestami a pamiatkami. Hrady Devín, Bratislava, Trenčín, Orava, katedrály v Nitre, Trnave, Spišskej Kapitule, Košiciach a ďalšie. V pozadí sa týči Kriváň, jeden z najkrajších štítov, ktorý je symbolom Slovenskej krajiny. V jednej z najkrajších obcí na Slovensku, v Čičmanoch, sme mali možnosť spoznať život našich predkov. Táto obec je známa nádhernými maľovanými drevenicami. Privítali nás už z diaľky, učupené medzi kopcami pohoria Strážovské vrchy. Od roku 1977 je časť obce vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu. Pani sprievodkyňa nám porozprávala o neľahkom živote v tomto kúte sveta. Dozvedeli sme sa, že kedysi chudobný ľud obce nemal dostatok peňazí na samostatný dom, preto sa bývalo v tzv. spoločných domoch. Na prízemí sa nachádzali dve izby, kde každá polovička s posteľou patrila jednej rodine. Stôl a pec mali spoločnú. Izby boli malé, tmavé a veľmi studené. Zaujímavosťou bola aj informácia, že chlieb si piekli len jeden krát do týždňa a to naraz niekoľko bochníkov, aby im vystačil do ďalšieho pečenia. Mali sme možnosť vidieť rôzne náradie a náčinie, ktoré bolo neoddeliteľnou súčasťou života našich predkov, ako napr. cepy, kolovrátok, vidly, krosná, taktiež krošne na nosenie. Veľa sme sa dozvedeli aj o krojoch, ktoré zdobia unikátne výšivky. Tvrdí sa, že nikdy sa nestalo, aby v dedine boli dva rovnaké kroje, nakoľko si ich vyšívali ženy samy a každá do nich vložila svoju fantáziu. Na spiatočnej ceste sme sa zastavili v kúpeľnom mestečku Rajecké Teplice. Poprechádzali sme sa okolo jazierka, obzreli sme si nádherné kúpeľné domy a našu exkurziu sme zakončiliv cukrárni, kde sme doplnili energiu sladkosťami. Aj toto patrí k dobrým stránkam našich exkurzií. Už teraz sa tešíme na ďalšiu, nemenej zaujímavú. A ktorá to bude? Nechajte sa prekvapiť, čoskoro si o nej budete môcť prečítať.