Triedy

1.A   Triedna učiteľka: Mgr. Monika Šlauková, počet žiakov: 20   chlapcov: 10   dievčat: 10

1.A

1.B   Triedna učiteľka: Mgr. Viera Bučková, počet žiakov: 22   chlapcov: 13   dievčat: 9

1.B

1.C   Triedna učiteľka: Mgr. Dana Hutárová, počet žiakov: 18   chlapcov: 10   dievčat: 8

1.C

2.A   Triedna učiteľka: Mgr. Slávka Čechovičová, počet žiakov: 21   chlapcov: 10   dievčat: 11

2.A

2.B   Triedna učiteľka: Mgr. Alica Hromová , počet žiakov: 20   chlapcov: 14   dievčat: 6

2.B

2.C   Triedna učiteľka: Mgr. Dagmar Funtíková, počet žiakov: 23   chlapcov: 14   dievčat: 9

2.C

3.A   Triedna učiteľka: Mgr. Eva Bittšánska, počet žiakov: 23   chlapcov: 9   dievčat: 14

3.A

3.B   Triedna učiteľka: Mgr. Gabriela Kubišová, počet žiakov: 22   chlapcov: 13   dievčat: 9

3.B

4.A   Triedna učiteľka: Mgr. Margita Krautschneiderová, počet žiakov: 20   chlapcov: 9   dievčat: 11

4.A

4.B   Triedna učiteľka: Mgr. Jana Nigutová, počet žiakov: 24   chlapcov: 18   dievčat: 6

4.B

5.A   Triedna učiteľka: Mgr. Monika Rečková, počet žiakov: 26   chlapcov: 10   dievčat: 16

5.A

 5.B   Triedna učiteľka: Mgr. Katarína Boráková, počet žiakov: 26   chlapcov: 12   dievčat: 14

5.B

5.C   Triedna učiteľka: Mgr. Miroslava Kováčová, počet žiakov: 15   chlapcov: 15   dievčat: 0

5.C

6.A   Triedna učiteľka: PaedDr. Oľga Czimmermannová, počet žiakov: 24   chlapcov: 14   dievčat: 10

6.A

6.B   Triedna učiteľka: Mgr. Jana Dikošová, počet žiakov: 25   chlapcov: 14   dievčat: 11

6.B

6.C   Triedna učiteľka: Mgr. Eva Kubová, počet žiakov: 20   chlapcov: 20   dievčat: 0

6.C

7.A   Triedna učiteľka: Mgr. Gabriela Žilinčárová, počet žiakov: 27   chlapcov: 16   dievčat: 11

7.A

7.B   Triedna učiteľka: Mgr. Miriam Kopálová, počet žiakov: 21    chlapcov: 21   dievčat: 0

7.B

8.A   Triedna učiteľka: Mgr. Erika Durajová, počet žiakov: 19   chlapcov: 5   dievčat: 14

8.A

8.B   Triedny učiteľ: Mgr. Lucia Víglašská, počet žiakov: 21   chlapcov: 12   dievčat: 9

8.B

8.C   Triedna učiteľka: Mgr. Miriama Budiská, počet žiakov: 20    chlapcov: 20   dievčat: 0

8.C

9.A  Triedna učiteľka: Mgr. Alena Grečnárová, počet žiakov: 26   chlapcov: 17   dievčat: 9

9.A

9.B   Triedna učiteľka: Mgr. Martin Volek, počet žiakov: 23   chlapcov: 23   dievčat: 0

9.B