Triedy

1.A   Triedna učiteľka: Mgr. Eva Bittšánska, počet žiakov: 17   chlapcov: 8   dievčat: 9

1.B   Triedna učiteľka: Mgr. Gabriela Kubišová, počet žiakov: 17   chlapcov: 7    dievčat: 10

1.C   Triedna učiteľka: Mgr. Martina Šidlová, počet žiakov: 16+1   chlapcov: 7   dievčat: 9+1

2.A    Triedna učiteľka: Mgr. Andrea Vanková, počet žiakov: 22   chlapcov: 11   dievčat: 11

2.B   Triedna učiteľka: Mgr. Jana Nigutová, počet žiakov: 24+1   chlapcov: 15   dievčat: 9+1

3.A   Triedna učiteľka: Mgr. Monika Šlauková, počet žiakov: 19   chlapcov: 10   dievčat: 9

3.B   Triedna učiteľka: Mgr. Viera Bučková, počet žiakov: 21   chlapcov: 12   dievčat: 9

3.C   Triedna učiteľka: Mgr. Dana Hutárová, počet žiakov: 15+2   chlapcov: 8+2   dievčat: 7

4.A   Triedna učiteľka: Mgr. Slávka Čechovičová, počet žiakov: 25   chlapcov: 16   dievčat: 9

4.B   Triedna učiteľka: Mgr. Dagmar Surňáková, počet žiakov: 23   chlapcov: 14   dievčat: 9

4. C   Triedna učiteľka: Mgr. Dagmar Funtíková, počet žiakov: 21+1   chlapcov: 12+1   dievčat: 9

5.A   Triedna učiteľka: Mgr. Lucia Viglašská, počet žiakov: 25   chlapcov: 8   dievčat: 17

5.B   Triedna učiteľka: Mgr. Martin Dolniková, počet žiakov: 21   chlapcov: 9   dievčat: 12

5.C   Triedna učiteľka: Mgr. Miriama Budiská, počet žiakov: 13   chlapcov: 13   dievčat: 0

6.A   Triedna učiteľka: Mgr. Alena Grečnárová, počet žiakov: 21   chlapcov: 9   dievčat: 12

6.B   Triedna učiteľka: Mgr. Miriam Kopálová, počet žiakov: 16+1   chlapcov: 12   dievčat: 4+1

6.C   Triedna učiteľka: Mgr. Hana Štefanková, počet žiakov: 19   chlapcov: 19  dievčat: 0

7.A   Triedna učiteľka: Mgr. Monika Rečková, počet žiakov: 25   chlapcov: 10   dievčat: 15

7.B   Triedna učiteľka: Mgr. Katarína Boráková, počet žiakov: 24    chlapcov: 14   dievčat: 10

7.C   Triedna učiteľka: Mgr. Miroslava Kováčová, počet žiakov: 19   chlapcov: 19   dievčat: 0

8.A   Triedna učiteľka: PaedDr. Oľga Czimmermannová, počet žiakov: 24   chlapcov: 13   dievčat: 11

8.B   Triedna učiteľka: Mgr. Jana Dikošová, počet žiakov: 22+1   chlapcov: 14  dievčat: 8+1

8.C   Triedna učiteľka: Mgr. Eva Kubová, počet žiakov: 24   chlapcov: 24  dievčat: 0

9.A  Triedna učiteľka: Mgr.  Gabriela Žilinčárová, počet žiakov: 25+1   chlapcov: 15+1   dievčat: 10

9.B   Triedny učiteľ: Mgr. Martin Volek, počet žiakov: 27   chlapcov: 27   dievčat: 0