Triedy

1.A   Triedna učiteľka: Mgr. Andrea Vanková, počet žiakov: 24   chlapcov: 13   dievčat: 11

1.A

1.B   Triedna učiteľka: Mgr. Jana Nigutová, počet žiakov: 25   chlapcov: 15    dievčat: 10

1.B

2.A   Triedna učiteľka: Mgr. Monika Šlauková, počet žiakov: 19   chlapcov: 10   dievčat: 9

2.A

2.B   Triedna učiteľka: Mgr. Viera Bučková, počet žiakov: 21   chlapcov: 12   dievčat: 9

2.B

2.C   Triedna učiteľka: Mgr. Dana Hutárová, počet žiakov: 17   chlapcov: 10   dievčat: 7

2.C

3.A   Triedna učiteľka: Mgr. Slávka Čechovičová, počet žiakov: 21   chlapcov: 11   dievčat: 10

3.A

3.B   Triedna učiteľka: Mgr. Dagmar Surňáková, počet žiakov: 22   chlapcov: 15   dievčat: 7

3.B

3.C   Triedna učiteľka: Mgr. Dagmar Funtíková, počet žiakov: 22   chlapcov: 13   dievčat: 9

3.C

4.A   Triedna učiteľka: Mgr. Eva Bittšánska, počet žiakov: 22   chlapcov: 9   dievčat: 13

4.A

4.B   Triedna učiteľka: Mgr. Gabriela Kubišová, počet žiakov: 25   chlapcov: 12   dievčat: 13

4.B

5.A   Triedna učiteľka: Mgr. Alena Grečnárová, počet žiakov: 20   chlapcov: 8   dievčat: 12

5.A

5.B   Triedna učiteľka: Mgr. Miriam Kopálová, počet žiakov: 20   chlapcov: 14   dievčat: 6

5.B

5.C   Triedna učiteľka: Mgr. Hana Štefanková, počet žiakov: 19   chlapcov: 19   dievčat: 0

5.C

6.A   Triedna učiteľka: Mgr. Monika Rečková, počet žiakov: 25   chlapcov: 10   dievčat: 15

6.A

6.B   Triedna učiteľka: Mgr. Katarína Boráková, počet žiakov: 23   chlapcov: 14   dievčat: 9

6.B

6.C   Triedna učiteľka: Mgr. Miroslava Kováčová, počet žiakov: 17   chlapcov: 17   dievčat: 0

6.C

7.A   Triedna učiteľka: PaedDr. Oľga Czimmermannová, počet žiakov: 24   chlapcov: 14   dievčat: 10

7.A

7.B   Triedna učiteľka: Mgr. Jana Dikošová, počet žiakov: 26    chlapcov: 14   dievčat: 12

7.B

7.C   Triedna učiteľka: Mgr. Eva Kubová, počet žiakov: 19   chlapcov: 19   dievčat: 0

7.C

8.A   Triedna učiteľka: Gabriela Žilinčárová, počet žiakov: 26   chlapcov: 16   dievčat: 10

8.A

8.B   Triedny učiteľ: Mgr. Martin Volek, počet žiakov: 28   chlapcov: 28  dievčat: 0

8.B

9.A  Triedna učiteľka: Mgr.  Erika Voleková, počet žiakov: 18   chlapcov: 5   dievčat: 13

9.A

9.B   Triedna učiteľka: Mgr. Lucia Víglašská, počet žiakov: 16   chlapcov: 9   dievčat: 7

9.B

9.C   Triedna učiteľka: Mgr. Miriama Budiská, počet žiakov: 21    chlapcov: 21   dievčat: 0

9.C