Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí sa uskutočnil dňa 22.3.2016 v priestoroch celej školy a celého areálu.

V rámci dňa otvorených dverí bol realizovaný projekt prezentovaný nasledovnými aktivitami:

  1. Prezentácia témy VODA, vybudované zariadenia v škole, prehliadka zariadení v areáli školy, vysvetlenie princípu fungovania – všetko na veľkoplošné plátno na prízemí hlavnej školskej budovy.

  2. Osobná prehliadka vybudovaných zariadení s vysvetlením ich princípu fungovania.

  3. Účasť na vyučovaní a pozorovanie svojich detí pri aktivitách aj v rámci projektu.

  4. Občerstvenie na prízemí hlavnej školskej budovy počas celého Dňa otvorených dverí.

  5. Beseda s vyučujúcimi žiakov – vyučujúci environmentálne témy v rámci jednotlivých predmetov.