Súťaže na tému voda

Vyhodnotenie súťaže a výstavy žiackych prác na tému VODA

Žiaci mali možnosť počas trvania projektu ukázať svoje schopnosti v rôznych aktivitách v predmetoch slovenský jazyk, matematika, cudzie jazyky , výtvarná výchova a technika. Svoje vedomosti si preverili aj v prírodovedných predmetoch.

Najviac zaujali práce týchto žiakov:

Zuzana Zahatlanová 3.A

Tamara Kopčíková 4.C

Matej Garčár 5.B

Berenika Ryboňová 6.B

Júlia Škrková 7.A

a  skupinové práce žiakov 6.B, 6.C, 5.B, 8.ročník