Mobilita zamestnancov 2016 – 2018

 

Skúsenosti a dojmy zo Severného Írska

V rámci medzinárodného študijného programu Erasmus + /Mobilita zamestnancov/ sa riaditeľ ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina Mgr. Ján Majsniar zúčastnil  na týždennom pobyte  v Belfaste. Išlo o vzdelávací kurz a cieľom tejto odbornej stáže bolo získať nové poznatky v oblasti riadenia základného a stredného školstva v ďalšej krajine EÚ, a to v Severnom  Írsku.

Cesta za poznaním sa už po tretí raz začala na letisku v Bratislave, tentoraz s prestupom v Londýne. Riaditeľ závodskej školy potom pokračoval  do cieľa cesty – na  medzinárodné  letisko v Belfaste na Britských ostrovoch.

,,Keď  som si mohol  vybrať miesto stáže  v niektorej z po anglicky hovoriacich krajín,  moja voľba padla bez váhania na Belfast. Lákalo ma svojou históriou, možno revolučnosťou, a pre  mňa dokonca aj akousi tajomnosťou. Mohol by som to  vyjadriť slovami piesne Belfast: When the hate you have for one another’s past… (Keď nenávisť, ktorú máte jeden k druhému, je minulosťou….).  Spievala ju pred rokmi skupina Boney M. a moja generácia mala oficiálne zakázané ju počúvať,“ uviedol  J. Majsniar.

Riaditeľ školy mal už v minulosti vďaka grantu EÚ  dva razy možnosť oboznámiť sa so školským systémom v Anglicku, keď navštívil  Southampton a Exeter. Cieľom pobytu bolo spoznať fungovanie tamojších škôl a priniesť si ďalšie cenné skúsenosti z inej krajiny UK, prípadne  nadviazať ďalšiu medzinárodnú spoluprácu našej školy so zahraničím.

V rámci stáže navštívil Mgr. Ján Majsniar dve školy pre deti vo veku 4-11 rokov a tri  školy pre žiakov vo veku 11-18 rokov.  V troch prípadoch  išlo o školy, ktorých zriaďovateľom je katolícka cirkev, v dvoch prípadoch štát.

,,O  nosení  uniforiem sa nediskutuje, ich nosenie je stanovené a bodka. Tak to berú aj žiaci, hoci niektorým sa  to nepáči. Bolo ich však podstatne menej ako zástancov nosenia uniforiem. Kritici nosenia uniforiem uviedli, že síce závidia žiakom na Slovensku voľnosť v tejto oblasti, ale rešpektujú rozhodnutie o používaní rovnošiat vo svojej krajine. Keď raz budú rodičmi svojich detí, pokúsia sa pre ne ako občania v rámci volieb toto rozhodnutie zmeniť. Toto hovorili s úsmevom pred svojím učiteľom a riaditeľom školy,“ pokračuje v rámci sprostredkovania zážitkov riaditeľ základnej školy v Závodí.

Podľa jeho slov vybavením škôl pomôckami sa so školami v Severnom Írsku môžeme porovnávať. Horšie je to už s počtom učební. Na prírodovedné predmety mala napríklad škola St Dominic´s Grammar school for girls s počtom  510 žiakov  určených 6 odborných učební. Delenie žiakov na dve skupiny pri počte nad 24 je samozrejmosťou v každom prírodovednom predmete. K tomu treba pripočítať štyri učebne technických prác, kde v dvoch z nich dievčatá aj napriek modernej dobe sústružili ozdoby na prsty na cvičnom sústruhu. Žiaci majú k dispozícii šesť jazykových učební a ďalšie odborné učebne pre jednotlivé predmety.

„Pri našom normatíve na 1 žiaka by takáto školská prevádzka so 6 budovami finančne  jednoducho neprežila,“ povedal  J. Majsniar.

Ďalej uviedol, že škola s takýmto počtom žiakov má osem asistentov. Inklúzia znamená pre Írov  nielen začlenenie žiakov s problémami vo vzdelávaní, ale samostatný veľký dôraz kladú na inklúziu a rast vzdelanosti nadaných žiakov v bežnej škole. V tomto sa líši slovenský a školský  írsky systém.

,,Vzdelávací  systém jednotlivých škôl mi pripomínal  pokojne a ticho fungujúci prístroj, výstupom z ktorého je spokojný žiak – občan, človek, veriaci či neveriaci, s demokratickým myslením. Keď som sa svojho kolegu riaditeľa školy opýtal, čo buduje v školskej záhrade, keď tam bagruje stroj, odpovedal mi, že presne nevie, lebo je to starosť mesta, ale zistí mi to. Učiteľ v írskej škole iba učí a vychováva, riaditeľ riadi iba pedagogický proces.“

Učitelia počas dvoch veľkých prestávok relaxujú v spoločnej zborovni, zhovárajú sa medzi sebou na rôzne témy – od výkonu belfastských  rugbistov až po zážitky z divadelného predstavenia, ktoré navštívili s rodinou. Učia, vychovávajú a aj relaxujú. Triedne knihy, strety s  nespokojnými rodičmi priamo v škole, dozory, opravy písomných prác počas prestávok im nehrozia.

Mgr. Ján Majsniar bol prítomný na 35 hodinách v írskych školách. Okrem toho mal možnosť navštíviť Múzeum Titanicu, absolvovať  jednodňový výlet do írskeho Dublinu, prehliadku Politických nástenných malieb v severnom Belfaste a ďalšie zaujímavé podujatia a stretnutia. Ubytovanie v typickej írskej rodine so psom a mačkou, zábava v tradičnom írskom pohostinstve so skvelou írskou kapelou – to všetko obohatilo o zážitky jeho študijný pobyt v hlavnom meste Severného Írska.

,,Večerné rozhovory s domácou paňou Bridget v spoločnosti jej  fenky  Lilly mali svoje čaro. Žiadna téma, od  politiky cez delenie na kresťanov a protestantov až po politické nepokoje,  jej nebola cudzia. Severní  Íri sú ľudia veľmi tolerantní, pohostinní, veselí a zábavní. Vážia si svoju históriu aj históriu monarchie napriek tendenciám odísť zo spoločenstva  UK,“ povedal ku koncu rozhovoru o skúsenostiach a dojmoch z pobytu Mgr. Ján Majsniar.

Na záver vyslovil tieto slová: ,,Ďakujem kolegyni Mgr. Evke Kubovej za prípravu kvalitných projektov. Vďaka nim sa môžeme tešiť spolu s kolegami na ďalšiu, v mojom prípade zatiaľ poslednú študijnú stáž, ktorá nás čaká v lete v Cambridge.“

Ján Majsniar, riaditeľ ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina – Závodie

Učiteľky zo Závodia sa opäť vzdelávali vo Veľkej Británii

Projekt Erasmus+ mobilita zamestnancov pod názvom Technika – most do budúcnosti našej školy na ZŠ s MŠ Školská 49 v Závodí pokračuje. Tento rok sa na študijných pobytoch v zahraničí zúčastnili tri učiteľky základnej školy. Ako vnímali svoje pobyty v zahraničí?

Cambridge už po štvrtý raz

„Keď som sa prvý raz dostala na študijný pobyt do nádherného mestečka Cambridge, pomyslela som si, že by som túto šancu chcela dostať ešte raz vo svojom živote. Vôbec som v tom čase netušila, že sa mi môj sen čoskoro splní. O rok som vycestovala znova a tento rok som v „meste múdrosti“ bola už po štvrtý raz. Môj sen sa naplnil vďaka opätovne úspešnému projektu školy v rámci programu Erasmus+. Opäť som mala možnosť spoznať nových priateľov, vymeniť si navzájom skúsenosti s učiteľmi z celého sveta, komunikovať v anglickom jazyku či získať nové nápady, ako pracovať na hodinách anglického jazyka. Spoznala som britský život a multikultúru krajiny. Stretnutie s Jimom Scrivenerom, medzinárodne uznávaným autorom mnohých metodík vyučovania anglického jazyka, ale aj s celým tímom profesionálov, ktorí sú v Bell Teacher Campus, ma nabili energiou do ďalšej (nie vždy ľahkej) práce učiteľa. Dúfam, že svoje skúsenosti využijem pri ďalšej práci učiteľa ako aj pri medzinárodných projektoch.“ Takto vnímala svoj zahraničný študijný pobyt Eva Kubová.

Cambridge – nezabudnuteľný zážitok

Svoje dojmy a zážitky zhrnula týmito slovami Miriama Budiská. „Počas leta som mala možnosť prvýkrát sa zúčastniť na študijnom pobyte v anglickom meste Cambridge vďaka úspešnému projektu školy v rámci programu Erasmus+. Bola to pre mňa veľká výzva vrátiť sa späť do študentských čias, bývať na typickom anglickom internáte a zúčastňovať sa každý deň na vybranom kurze, hoci len dva týždne. Pobyt ma obohatil osobnostne, ale aj vedomostne. Nadobudla som veľa praktických skúseností z oblasti technológie, ktoré sa budem snažiť využívať čo najčastejšie. Dúfam, že nadchnú rovnako aj mojich žiakov a učenie anglického jazyka im pôjde ľahšie.
Mala som príležitosť spoznať skvelých ľudí z rôznych kútov sveta, s ktorými sme si vymenili veľa praktických rád. Cambridge je úžasné mesto, ktoré dýcha históriou. Ponúka množstvo historických pamiatok, krásnu botanickú záhradu a plavbu po rieke Cam – známa ako Punting. Som veľmi rada, že som mohla toto všetko absolvovať a takúto skúsenosť by som odporučila každému učiteľovi anglického jazyka.“

Iný kraj, rovnaký mrav

Zahraničný metodický kurz bol veľkým prínosom aj pre Miroslavu Kováčovú. „Výzva absolvovať študijný pobyt vo Walese ma lákala už dlho. Bola to príležitosť skĺbiť veľa z toho, čo mi prináša potešenie v profesionálnom svete i v oblasti mojich záľub. Dva týždne v hlavnom meste Walesu, v Cardiffe, mi umožnili opäť sa posunúť ďalej na ceste k zvládnutiu digitálnych technológií vo vyučovacom procese a ponúkli mi viacero nápadov, ako pracovať moderne pri výučbe angličtiny.

Obohatením boli hlavne stretnutia s vynikajúcimi lektormi. Medzi nimi sa vynímal predovšetkým Graham Workman, autor mnohých kníh, metodík, odborník s profesionálnym individuálnym prístupom ku všetkým zúčastneným študentom. Nemalou mierou prispeli k celkovému pozitívnemu obrazu o kurze aj výmeny skúseností s učiteľmi z celej Európy, neformálne internátne rozhovory o učiteľskej praxi a všadeprítomná angličtina. Prednášky o histórii a kultúre Walesu, o zvykoch, návšteva waleského parlamentu so sprievodcom, stretnutie s národným mužským waleským zborom, ochutnávka tradičných koláčov z domácej kuchyne jedného z prednášajúcich, kontakty s waleštinou, lesk a bieda národa -to všetko tvorí nezabudnuteľný odkaz, ktorý bude vo mne dlho rezonovať. Som inšpirovaná ďalej ho odovzdávať svojim žiakom na hodinách i počas mnohých ďalších aktivít či rozhovorov.

Je predsa vždy zaujímavé tvoriť nové variácie trojuholníka angličtina – život – digitálne technológie.“