Aktivity ŠKD

Jesenné vyrábanie

Skákanie panáka

Skákanie panáka je obľúbené u detí na celom svete. Akciu kresba na chodník sme si preto spojili s maľovaním postáv takýchto panákov. Keď už chodníky pokrývali panáky rôznych farieb, tvarov a veľkostí, vysvetlili sme si pravidlá a v skupinách sa spoločne zahrali. Hru si deti rôzne obmieňali, napríklad skákali najprv na pravej nohe, potom na ľavej, nakoniec znožmo alebo skákali ako žabka v podrepe. Spoločne s deťmi so všetkých oddelení sme sa výborne zabavili aj si zacvičili.

Pre starých rodičov……

Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.
Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,
prijmite od detí najkrajšie pozdravy.
Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla
aj mne sa tískajú slzy tiež do hrdla.
Nech sa vám predĺži životná vaša púť,
želáme zo srdca, vaša vnučka i vnuk.

Cezpoľný beh

Beh ako šport má veľmi veľa prínosov. Možný úbytok na váhe, zlepšenie činnosti srdca, nárast svalovej hmoty, spevnenie kostí a zlepšenie emocionálneho stavu. Vďaka jeho univerzálnosti, čo sa týka dĺžky trate a rýchlosti, si získal obľubu u ľudí každého veku, nezáležiac od stupňa ich kondície. Aj deti v našom školskom klube veľmi rady behajú, nielen pri hre, ale aj pri rôznych súťažiach a športových disciplínach. Tento rok sme si spravili súťaž v cezpoľnom behu. Deti odbehli okruh v nerovnom teréne, pričom sme im zmerali čas a určili si víťazov medzi chlapcami aj dievčatami. Všetky deti sa snažili a ich časy boli vynikajúce. Nikto sa nevzdal a dokončil celý okruh, začo sa dočkal nielen sladkej odmeny, pochvaly od p. vychovávateliek, ale odišiel s dobrým pocitom, že to zvládol.

Imatrikulácia našich prváčikov

Na konci októbra prišiel deň s veľkým „I“, ako IMATRIKULÁCIA – uvítanie nových žiakov v našej škole. Štvrtáci priviedli prváčikov do telocvične, kde im pomocou rúk vytvorili pomyselnú vstupnú bránu medzi žiakov našej školy. Pani vychovávateľka Katka všetkých privítala a vysvetlila deťom, čo sa bude diať. Porozprávala im, že ako veľkí žiaci sa musia učiť byť zodpovední za svoje veci, spolupracovať s deťmi a počúvať pozorne p. učiteľky, vychovávateľky aj p. riaditeľa. Deti si prešli malou skúškou v podobe disciplín, napr. načas si upratať úbor na telesnú výchovu, hľadanie symbolov, beh vo dvojici, či tanec s ich p. vychovávateľkami. Po úspešne zvládnutých úlohách sme prešli rovno k tomu, prečo sme sem prišli – pasovaniu. Prečítala sa prísaha prvákom, oni sľúbili, že ju budú dodržiavať a podľa mien chodili k svojej p. vychovávateľke, ktorá ich symbolickým „žezlom“ pasovala za žiakov našej školy. Deti dostali pamätný list a malú pozornosť vo forme mešcov so sladkým pokladom, ktoré im budú túto slávnosť pripomínať. Teraz, keď je po imatrikulácii, môžu prváci spokojne chodiť po chodbách školy a tešiť sa, že už patria medzi nás.

 

Tanečný maratón

Za sprievodu hudby a spevu sme v školskom klube usporiadali príjemnú akciu, Tanečný maratón. Pomocou tanca sme u detí rozvíjali koordináciu pohybov a kontrolu tela. Spojili sme tým športovanie s estetickou a spoločenskou stránkou pohybu. Deti mohli umelecky a emocionálne vyjadriť svoje myšlienky, posilniť si telo a prejaviť radosť zo života. Na akcii sa zúčastnili deti zo všetkých oddelení. Pani vychovávateľka im predviedla krátku choreografiu, ktorú sa deti snažili opakovať. Najšikovnejší boli odmenení cenami. Nikto však neodišiel bez sladkej odmeny a dobrej nálady.

Terapia so psíkmi

Každému je asi jasné, že pes nemôže nahradiť liečbu liekmi. Pôsobí však ako motivácia pre ľudí, ktorí potrebujú nádej. Je priateľom, ktorému nezáleží na tom, či ste muž alebo žena, dieťa alebo dospelý, zdravý alebo chorý. Je ochotný bezhlavo rozdávať lásku a radosť každému, kto ju potrebuje. A práve v tom je čaro našich štvornohých kamarátov. Neliečia naše telo, ale dušu. O tom ako psíky pomáhajú ľuďom, ale aj ako sa my máme správať k nim a ako postupovať pri ich výcviku, nám prišla porozprávať Maťa Michalková z neziskovej organizácie Zmysel života. So svojimi psíkmi „snežienkami“ ako ich ona volá podľa sfarbenia ich srsti, nám predviedli rôzne kúsky. Ukázali nám aj ako polohujú s deťmi a pomocou svojho tepla a prítomnosti im dodávajú pomoc a podporu. Deti boli nadšené a spolupracovali vo všetkom, čo im bolo povedané, preto si mohli so psíkmi zacvičiť a na záver sa potešiť aj ich pohladením.

Dramatizácia rozprávky

Deti si pod vedením pani vychovávateliek spoločne vybrali a nacvičili dramatizáciu známej rozprávky. Nielen, že si rozdelili postavy a naučili sa texty, ale vyrábali si aj masky a rekvizity, ktoré im pri hraní pomohli. Každé oddelenie usilovne nacvičovalo v triedach, pretože ich čakalo vystúpenie v telocvični pred ich spolužiakmi, kamarátmi, pani učiteľkami a pani zástupkyňou. Nečakane dorazil aj pán riaditeľ, ale deti to vôbec neznervóznilo a ich vystúpenia boli nielen pekne pripravené, ale aj veselé. Táto aktivita sa všetkým zúčastneným veľmi páčila, preto sme dramatizáciu rozprávky nenacvičovali určite naposledy.

Burianova veža

Spolu s deťmi sme v rámci krúžku Novinárik navštívili ďalšiu pamiatku mesta, samostatne stojacu zvonicu Kostola Najsvätejšej Trojice v Žiline. Meno nesie podľa 2336 kg ťažkého zvona „Burian“ a svojím vzhľadom pripomína známe talianske mestské zvonice – kampanily. Burianova veža v minulosti slúžila ako zvonica, pozorovateľňa, ochrana pred požiarmi a príchodom nepriateľov.  Poslednou prestavbou v r. 1941 dostala veža vyhliadkovú terasu, na ktorú sme vyšli a mohli tak vidieť Žilinu a jej okolie v inej perspektíve. V interiéri veže sme obdivovali obnovené zvony, výstavu historických máp Žiliny a unikátny plastický model Žiliny, ktorý zachytáva mesto a jeho stavby v roku 1933. Na koniec sa deti podpísali do knihy návštev, aby zaznamenali svoju návštevu a zanechali tak po sebe aspoň malú stopu v histórii.

Rosenfeldov palác

V rámci krúžku Novinárik sme sa rozhodli spoznávať mesto Žilina, a preto navštívime niektoré pamiatky nášho mesta. Spolu s deťmi sme sa vybrali na exkurziu do nedávno zrekonštruovaného Rosenfeldovho paláca. Mestský palác pomenovaný podľa prvého majiteľa, žilinského bankára Ignáca Rosenfelda, sa nachádza v historickom centre Žiliny, neďaleko hlavných námestí. Bol postavený v r. 1907. Je  jednou z najkrajších pamiatok v meste a najväčšou kultúrnou pamiatkou v majetku mesta (vyhlásená bola v r. 2009). Palác sa zachoval takmer v pôvodnom stave a svojím významom prekračuje hranice Slovenska. V minulosti bol obytným domom, sídlom viacerých bánk (do konca 50. rokov), potom v budove zriadili Pioniersky dom, neskôr Okresný dom pionierov a mládeže a Centrum voľného času Spektrum.

Deti sa počas prehliadky dozvedeli základné informácie o paláci – kto ho dal postaviť, na aké účely slúžil a ako je využívaný dnes. Informácie im boli podané primerane ich veku,  príbehom o Ignácovi a jeho žene Julke, ktorí tu žili. Po prehliadke si mohli formou lúštenia tajničky overiť, čo všetko si z prehliadky zapamätali. Za snahu a vedomosti boli odmenení pohľadnicou a magnetkou s vyobrazeným palácom.

Prípravy na karneval

Valentínka

Stavby zo snehu

Zimná olympiáda

Sánkovačka

Vianočný punč 2016

Vianočné trhy 2016

Vianoce 2016

Prajeme šťastné a veselé Vianoce!

Na stromčeku sviečka svieti,
pokoj, šťastie nech k Vám letí.
A keď rozžiaria sa Vaše tváre,
by hojnosti ste mali stále.

Bohatý stôl, výbornú rybu,
sviatočná večera nech nemá chybu.
Veľa darčekov, čo srdce pohladia,
rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia.
K bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok,
veselé Vianoce a šťastný nový rok!

Školský klub detí Závodie

Mikuláš 2016

Vitaj Mikuláš!

Vitaj, vitaj Mikuláš,
čo v batohu pre nás máš?
Cukríky i čokoládky
a či dáky perník sladký ?
Celý rok sme poslúchali ,
aj si uši umývali.
Žiaden z nás sa nebil veru ,
na kolene nemal dieru .
Tak ako sme sľúbili ,
všetci sme sa ľúbili .
Rýchlo ,rýchlo rozbaľ vrece ,
nikto z nás uč čakať nechce.

Výrobky inšpirované jeseňou

Strašidielko

Noc výskumníkov 2016

Na zvýšenie záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách sa každoročne koná paralelne v 33 štátoch Európy projekt NOC VÝSKUMNÍKOV. Cieľovou skupinou sú deti v školskom veku, preto sme sa vybrali v rámci krúžku Novinárik, pozrieť do obchodného centra Aupark v Žiline, kde sa tento projekt uskutočnil. Keďže sme sa už raz tejto akcie zúčastnili, boli sme o to viac zvedaví na nové stánky, prednášky, súťaže a rozhovory so zaujímavými ľuďmi – výskumníkmi. Deti si pozreli prezentácie a vypočuli prednášky na témy: Študuj – staň sa záchranárom, Letecká doprava dnes a zajtra, Roboty okolo nás. Medzi prezentáciami a prednáškami si popozerali jednotlivé stánky a aktívne sa zapojili do súťažných kvízov, kde vyhrali pekné odmeny.
Tešíme sa na ďalší ročník tohto projektu!

Mesiac úcty k starším

Prišla jeseň a s ňou mesiac október, ktorý bol vyhlásený Organizáciou spojených národov za Mesiac úcty k starším. Preto sme sa aj u nás v školskom klube rozhodli venovať tejto peknej téme. Jedna ľudová múdrosť hovorí: „Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo sa mu zračí v oku, podľa slov, podľa vrások a bielych vlasov. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“
Každý malý chlapec či dievča sa počas toho ako rastú, niečomu priučia od svojich starých rodičov, niečo čo si uchovajú v pamäti na celý život. Nezabúdajme preto na nich, a to nielen tento mesiac a majme k nim úctu, lásku a poučme sa z ich skúseností. Poďakujme sa im milým slovom, úsmevom, ale aj malým darčekom v podobe výrobkov našich detí.

Maľovanie na chodník

Keďže dieťa si kresbou rozširuje svoje vlastné ja, rozhodli sme sa deti podporiť krásnou a rokmi overenou akciou Maľovanie na chodník. Deti boli nadšené a vyjadrovali svoje myšlienky pomocou farebných kried na chodníky okolo celého ihriska. Boli to naozaj zaujímavé a rôznorodé výjavy ich detskej duše. Takýto spôsob verejného prejavu sa im páčil,  a dúfajme, že podporil v nich ich umelecké vlohy.

Lesné a domáce zvieratá

Ľudia sa o zvieratá starajú, kŕmia ich, vychovávajú, žijú v ich blízkosti, a tak sa zvieratá stávajú ich priateľmi – domácimi miláčikmi. Naopak iné žijú ďalej od ľudí, sú plaché a naučené žiť a starať sa o seba samé. Ale aj napriek tomu sú nám blízke, poznáme ich, tvoria faunu našich lesov. Deťom je téma ZVIERA (domáce, poľné či lesné) blízka, preto sme sa jej venovali v ŠKD nielen formou pracovných listov, ale aj v maľovankách a výrobkoch z papiera, prípadne z prírodných materiálov – listy, gaštany, šišky. Deti sa tešia na „potulky svetom“ a poznávanie nových druhov zvierat, o ktorých nám budú môcť porozprávať.

Imatrikulácie 2016

Síce sú prváci už od septembra riadnymi žiakmi našej školy, pripravili sme si pre nich krásny program v podobe imatrikulácií, pri ktorých boli pasovaní do cechu žiackeho. Tento raz sme sa nechali inšpirovať usilovnosťou a pracovitosťou včiel. Deti si vyskúšali ako tvrdo pracujú včielky, čo všetko musia zvládnuť, aj keď sú pre nás také maličké. Odmenou pre deti bol sladký medík, pamätný list, odznak „usilovnej včielky“ a spomienky na pekne prežité popoludnie.