Aktivity ŠKD

Zima v ŠKD

Vianočné trhy v ŠKD 2018

Každý rok sme sa spolu s deťmi z ŠKD vybrali na vianočné trhy, ktoré sa konajú v Žiline          na Mariánskom námestí. Deti tam mohli obdivovať výrobky a remeslá rôzneho druhu.           Toto podujatie sa im vždy veľmi páčilo, preto sme sa spolu s pani vychovávateľkami rozhodli usporiadať si svoje malé vianočné trhy aj u nás v škole. Deti sa na toto podujatie dobre pripravili. Už od októbra pomaly vyrábali a chystali rôzne výrobky v ŠKD. A bolo toho naozaj dosť, od vianočných pohľadníc, cez vianočné ozdoby rôzneho druhu, adventné svietniky, šperky až po chutné sušené jabĺčka a napečené trubičky, s ktorými im pomohli šikovní rodičia, za čo im ďakujeme. Týždeň pred vianočnými prázdninami sme ešte s pomocou našich šikovných školníkov vyrobili a spolu s deťmi vyzdobili vianočný stánok, ktorý hrdo stál            vo vestibule našej školy a mohlo sa začať predávať. Deti si vyložili všetky výrobky a samé     ich nadšene ponúkali a predávali svojim učiteľom, kamarátom a rodičom. Naše prvé Vianočné trhy boli úspešné. Všetci sa tejto aktivite potešili a dúfam, že v nej budeme pokračovať aj                   v budúcnosti. Na záver môžem už len dodať:

Čo Vám zapriať ľudia milí, aby sme si šťastne žili,
v kruhu svojich rodiniek, veľa šťastných hodiniek.
Rodičia a deti spolu, v novom roku žiadnu smolu.
Nech slniečko krásne svieti, pre rodičov a šťastné deti,
Zdravie, láska, úspech, šťastie, nech Vám cez rok iba rastie.

Starostlivosť o zvieratá – pomoc psíkom v útulkoch

S deťmi v ŠKD sme sa rozprávali na tému „starostlivosť o zvieratá“, a keďže sme nechceli zostať len pri rozhovore, rozhodli sme sa POMÔCŤ! Pomôcť psíkom, o ktorých sa ľudia prestali starať, zostali bez pána a domova. Našťastie existujú dobrí ľudia, ktorí sa venujú záchrane a starostlivosti o tieto psíky v útulkoch alebo súkromných domovoch.  S deťmi sme si vysvetlili, že nie všetci si môžeme zobrať psíka z útulku domov. Je, ale veľa iných spôsobov ako pomôcť. Okrem adopcie je to dočasná opatera, venčenie psíkov, materiálna a finančná pomoc. Najskôr sme sa informovali, čo by psíkom v útulku pomohlo, čo im chýba a zišlo by sa im. Spolu s deťmi sme vyrobili plagáty, na ktorých sme oboznámili deti, ale aj rodičov, že robíme materiálnu zbierku pre psíky v útulku. Okrem kúpy krmiva a rôznych maškŕt, mohli doniesť staršie deky, hračky, vôdzky a obojky. Deti sa za podpory svojich rodičov do zbierky zapojili, za čo im ďakujeme. Všetky vyzbierané veci sme odovzdali do súkromného útulku v Lietavskej Lúčke, ktorý sa nachádza v rodinnom dome. Ešte raz, všetkým ktorí sa do zbierky zapojili, ĎAKUJEME ZA POMOC!

Naše výrobky

Halloween

Moji starkí

Babička ma naučila variť si čaj s medom.
Opravovať, čo kde treba, to zas robím s dedom.
Moji starkí šikovní sú a  všeličo vedia.
Aj keď dačo vyparatím, našim nepovedia.
Sú to verní kamaráti, často u nich bývam.
Raz im všetko s láskou vrátim,
v  srdiečku ich skrývam.

(Viera Dobiášová)

Imatrikulácia prvákov

V piatok 26.10.2018  bolo v telocvični našej školy rušno a veselo. Opäť sme sa rozhodli prijať prváčikov medzi seba do školského klubu a to slávnostne „Imatrikuláciou“. Všetkých pozvaných uvítala pani vychovávateľka Katka, ktorá deťom vysvetlila, čo bude ich dnešnou úlohou. Program bol originálny, niesol sa v znamení malých, ale zato veľmi usilovných žabiek. Aby boli prváčikovia pasovaní, museli splniť niekoľko neľahkých úloh. Preskákať dlhé jazierko v našej telocvični po leknách v podobe kruhov a pri tom si aj zasúťažiť v družstvách, roztriediť svoje papuče, čo je na chodbách pred triedami každodenná neľahká úloha, predviesť svoj postreh, pozornosť a vedomosti. Keďže všetky úlohy úspešne zdolali, boli odmenení potleskom, sladkou odmenou, korunkou a pasovacím dekrétom, ktorý dostali za sľub usilovného prváka. Ten zložili spolu pred maskotom celého popoludnia – žabím princom.

„Šarkaniáda“

Koniec leta pomaličky,
štebocú si lastovičky.
Deti bežia do školy,
pusto bude na poli.
Vietor fúka, šarkan letí,
kopec víta všetky deti.

Obchod – finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných situáciách. Finančnú gramotnosť sme sa pokúsili rozvíjať aj v našom školskom klube pomocou hry na obchod. Deti prvého a druhého ročníka dostali nákupný lístok, ktorý im vystavila ich „mamička“. Úlohou detí bolo navštevovať obchody, ktoré mali na starosti pani vychovávateľky. Nie v každom obchode boli rovnaké potraviny, preto sa deti pri nákupe trochu nabehali. Pri príchode do obchodu bolo ich úlohou  pozdraviť sa a vypýtať si tovar, ktorý majú na lístku. Ak zistili, že tovar nie je v ponuke obchodu, museli pokračovať v nakupovaní. Takto pochopili, že ponuka trhu nie je všade rovnaká. Víťazom sa stali deti, ktoré nakúpili v stanovenom čase najviac tovaru. Deti tretieho a štvrtého ročníka mali hru obohatenú o to, že v obchodoch nielen kupovali, ale aj predávali. Tým, že zisťovali ceny tovarov, vedeli, kde sa oplatí nakupovať a kde predávať. Ceny za nákup a predaj sa im zaznamenávali na nákupné lístky. Víťazom sa stali deti s najvyšším ziskom. Deti sa zážitkovou formou zorientovali v základných pojmoch v rámci finančnej gramotnosti a osvojili si základné zručnosti pre efektívne riadenie a plánovanie svojej finančnej budúcnosti.

Beh pre zdravie

Zdravie treba vnímať nielen ako neprítomnosť chorôb, ale hlavne ako stav telesnej a duševnej pohody. Behať môžeme všade a hneď. Môže behať každý a prakticky kedykoľvek. To platí aj pre náš školský klub. Deti behajú pri rôznych pohybových a loptových hrách, či pri športových aktivitách a súťažiach. V tejto pre zdravie prospešnej činnosti sme ich chceli podporiť formou súťaže. Pre deti sme pripravili rôzne stanovištia, na ktorých súťažili spolu ako oddelenie v skupinovom behu okolo ihriska alebo v skupinách v štafete. Časy si spolu s pani vychovávateľkami merali a zapisovali. Posledné stanovište bol „orientačný beh“, na konci ktorého mali spoločne zostaviť heslo. Pomôcky nachádzali na trase behu. Niektorí sa s heslom potrápili, iní pochopili hneď, že heslo celého dňa je BEH PRE ZDRAVIE!

„Humor lieči!“

Schopnosť zabávať sa, smiať sa je jedným z predpokladov pre vytváranie priateľstiev. Všetky deti majú rovnako rady humor, vďaka ktorému môžu získať spoločenské uznanie a odbúrať konflikty a úzkosť. Aj keď nie je humor všeliekom, je nám najlepším priateľom. Najjednoduchší spôsob, ako môžeme deti povzbudiť k humoru, je hrať sa s nimi. V školskom klube sme si preto s deťmi naplánovali akciu Vtipnejší vyhráva. Deti si pripravili a predviedli v oddeleniach vtipné scénky alebo prerozprávali pár vtipov. Tí najlepší a najodvážnejší vystúpili aj pred všetkými deťmi všetkých oddelení v telocvični.  Skúsili si tým vystúpenie pred veľkým publikom a prácu s mikrofónom, ktorá teda nie je vôbec ľahká. Deti boli odvážne a ich vystúpenie sa podarilo. Všetci sme sa výborne zasmiali.

MAMA A JA (L. Friedová)

Mama je slnko
so zlatým vlasom.
Malé slniečko-
to zasa ja som.
Preto sa na svete
krásne máme.
Mne svieti mama.
A ja mame.

Výcvik psov

Tím odborníkov z tréningového centra K-9 zavítal k nám do školy, aby deťom porozprával, že k spokojnému spolunažívaniu ľudí a ich štvornohých miláčikov patrí jednoznačne výchova a výcvik. Tréneri porozprávali a predviedli, ako ich psík na slovo poslúcha nielen na základné povely ako ,,ku mne, k nohe, sadni, ľahni či zostaň“, ale aj to, ako psíky pomáhajú pri záchranných akciách. Deti sa spolu s trénermi skryli, psík ich vyhľadal a splnil si svoju povinnosť zostať na mieste a štekaním upozorňoval, kde sa hľadané osoby, tentokrát naše deti, nachádzajú. Deti si mohli psíky tiež pohladkať. Tréneri im vysvetlili, že ich psíky často pomáhajú ľuďom len svojou prítomnosťou, teplom, a tým u nich vyvolávajú pozitívne reakcie, či už len úsmev a dobrú náladu. My sme si istí, že je to tak, lebo aj napriek ich odchodu, zostal v nás dobrý pocit z prežitého dňa.

 

Valentín

Tanečný maratón

Prišla jar

Zimná olympiáda

Sánkovačka

Vianočná pohľadnica a výzdoba

Vianočný punč

Stalo sa už peknou tradíciou, že poslednou akciou v roku býva v ŠKD posedenie pri stromčeku. Pani vychovávateľky pripravia voňavý vianočný punč. Deti si nájdu pod stromčekom nové hračky, s ktorými sa môžu zahrať pri všade sa ozývajúcich tónoch vianočných kolied. Spoločne zhodnotíme, ako sme zvládli činnosti v ŠKD, prehodnotíme naše úsilie a poprajeme si pekné sviatky strávené v kruhu našich najbližších. Celé popoludnie sa nesie vo veľmi príjemnej a veselej atmosfére, s trochou nostalgie za starým rokom, ale tiež s očakávaním niečoho nového po návrate z prázdnin.

Zdobenie medovníkov

Vianočné trhy

Každé mesto, ktorému záleží na dobrom mene, organizuje každoročne Vianočné trhy na krásne vyzdobených námestiach. Atmosféra Vianoc starších dôb sa tu pripomína vareným vínkom, remeselníckymi výrobkami a zabezpečením príjemnej nálady. Naše mesto Žilina nie je výnimka. Vybrali sme sa teda, aby sme nasali túto atmosféru a pozreli si jedinečné tovary, ktoré na našich trhoch ponúkajú šikovní remeselníci aj v dnešnej dobe. Výborne sme si pochutili na sladkých trdelníkoch, pečených zemiakoch na paličke a varenom punči, ktorý k trhom neodškriepiteľne patrí. Deti sa pri nakupovaní darčekov pre seba a svojich blízkych otestovali v počtoch a vyjednávaní, ako to kedysi na trhoch bývalo dobrým zvykom. Odchádzali sme plný nových zážitkov.

Mikuláš

Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku,
zlož tú svoju plnú tašku, daj nám darov, svojich trošku,
či koníčka medového, či koláčka makového,
veď ty strýčku Mikuláš, mnoho dobrých darov máš…

Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci schovávaš?

Sladkosti a cukríčky, len pre dobré detičky 🙂

Aj tieto známe verše sa ozývali po celej našej škole na Deň svätého Mikuláša, kedy deti túžobne očakávali príchod jeho aj jeho pomocníkov. Dočkali sa a bol to veselý deň plný radosti a úsmevných situácií. Tešíme sa na ďalší rok…

Svetielko nádeje – výroba svietnikov

Je čarovné uvedomiť si, že aj malé svetielko má svoju moc. Je krásnym symbolom lásky a porozumenia, vyvoláva v nás snahu budovať pokoj a mier v našich životoch i v našom okolí. S deťmi sme sa rozprávali, čo pre nich predstavuje svetlo sviečok, ktoré zapaľujeme nielen našim najbližším, ale aj počas vianočných sviatkov. Spoločne sme vyrábali svietniky rôznych tvarov a veľkostí podľa fantázie detí. Teraz si môžu vo svojich domovoch bez ohľadu na vieru, cirkev a vyznanie zasvietiť vo svojom vyrobenom svietniku sviečku a pripomenúť si, že každé naše svetielko odkazuje ďalej tiché prianie, aby sa pokoj a mier šírili v ľudských srdciach.

Jesenné vyrábanie

Skákanie panáka

Skákanie panáka je obľúbené u detí na celom svete. Akciu kresba na chodník sme si preto spojili s maľovaním postáv takýchto panákov. Keď už chodníky pokrývali panáky rôznych farieb, tvarov a veľkostí, vysvetlili sme si pravidlá a v skupinách sa spoločne zahrali. Hru si deti rôzne obmieňali, napríklad skákali najprv na pravej nohe, potom na ľavej, nakoniec znožmo alebo skákali ako žabka v podrepe. Spoločne s deťmi so všetkých oddelení sme sa výborne zabavili aj si zacvičili.

Pre starých rodičov……

Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.
Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,
prijmite od detí najkrajšie pozdravy.
Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla
aj mne sa tískajú slzy tiež do hrdla.
Nech sa vám predĺži životná vaša púť,
želáme zo srdca, vaša vnučka i vnuk.

Cezpoľný beh

Beh ako šport má veľmi veľa prínosov. Možný úbytok na váhe, zlepšenie činnosti srdca, nárast svalovej hmoty, spevnenie kostí a zlepšenie emocionálneho stavu. Vďaka jeho univerzálnosti, čo sa týka dĺžky trate a rýchlosti, si získal obľubu u ľudí každého veku, nezáležiac od stupňa ich kondície. Aj deti v našom školskom klube veľmi rady behajú, nielen pri hre, ale aj pri rôznych súťažiach a športových disciplínach. Tento rok sme si spravili súťaž v cezpoľnom behu. Deti odbehli okruh v nerovnom teréne, pričom sme im zmerali čas a určili si víťazov medzi chlapcami aj dievčatami. Všetky deti sa snažili a ich časy boli vynikajúce. Nikto sa nevzdal a dokončil celý okruh, začo sa dočkal nielen sladkej odmeny, pochvaly od p. vychovávateliek, ale odišiel s dobrým pocitom, že to zvládol.

Imatrikulácia našich prváčikov

Na konci októbra prišiel deň s veľkým „I“, ako IMATRIKULÁCIA – uvítanie nových žiakov v našej škole. Štvrtáci priviedli prváčikov do telocvične, kde im pomocou rúk vytvorili pomyselnú vstupnú bránu medzi žiakov našej školy. Pani vychovávateľka Katka všetkých privítala a vysvetlila deťom, čo sa bude diať. Porozprávala im, že ako veľkí žiaci sa musia učiť byť zodpovední za svoje veci, spolupracovať s deťmi a počúvať pozorne p. učiteľky, vychovávateľky aj p. riaditeľa. Deti si prešli malou skúškou v podobe disciplín, napr. načas si upratať úbor na telesnú výchovu, hľadanie symbolov, beh vo dvojici, či tanec s ich p. vychovávateľkami. Po úspešne zvládnutých úlohách sme prešli rovno k tomu, prečo sme sem prišli – pasovaniu. Prečítala sa prísaha prvákom, oni sľúbili, že ju budú dodržiavať a podľa mien chodili k svojej p. vychovávateľke, ktorá ich symbolickým „žezlom“ pasovala za žiakov našej školy. Deti dostali pamätný list a malú pozornosť vo forme mešcov so sladkým pokladom, ktoré im budú túto slávnosť pripomínať. Teraz, keď je po imatrikulácii, môžu prváci spokojne chodiť po chodbách školy a tešiť sa, že už patria medzi nás.

 

Tanečný maratón

Za sprievodu hudby a spevu sme v školskom klube usporiadali príjemnú akciu, Tanečný maratón. Pomocou tanca sme u detí rozvíjali koordináciu pohybov a kontrolu tela. Spojili sme tým športovanie s estetickou a spoločenskou stránkou pohybu. Deti mohli umelecky a emocionálne vyjadriť svoje myšlienky, posilniť si telo a prejaviť radosť zo života. Na akcii sa zúčastnili deti zo všetkých oddelení. Pani vychovávateľka im predviedla krátku choreografiu, ktorú sa deti snažili opakovať. Najšikovnejší boli odmenení cenami. Nikto však neodišiel bez sladkej odmeny a dobrej nálady.

Terapia so psíkmi

Každému je asi jasné, že pes nemôže nahradiť liečbu liekmi. Pôsobí však ako motivácia pre ľudí, ktorí potrebujú nádej. Je priateľom, ktorému nezáleží na tom, či ste muž alebo žena, dieťa alebo dospelý, zdravý alebo chorý. Je ochotný bezhlavo rozdávať lásku a radosť každému, kto ju potrebuje. A práve v tom je čaro našich štvornohých kamarátov. Neliečia naše telo, ale dušu. O tom ako psíky pomáhajú ľuďom, ale aj ako sa my máme správať k nim a ako postupovať pri ich výcviku, nám prišla porozprávať Maťa Michalková z neziskovej organizácie Zmysel života. So svojimi psíkmi „snežienkami“ ako ich ona volá podľa sfarbenia ich srsti, nám predviedli rôzne kúsky. Ukázali nám aj ako polohujú s deťmi a pomocou svojho tepla a prítomnosti im dodávajú pomoc a podporu. Deti boli nadšené a spolupracovali vo všetkom, čo im bolo povedané, preto si mohli so psíkmi zacvičiť a na záver sa potešiť aj ich pohladením.

Dramatizácia rozprávky

Deti si pod vedením pani vychovávateliek spoločne vybrali a nacvičili dramatizáciu známej rozprávky. Nielen, že si rozdelili postavy a naučili sa texty, ale vyrábali si aj masky a rekvizity, ktoré im pri hraní pomohli. Každé oddelenie usilovne nacvičovalo v triedach, pretože ich čakalo vystúpenie v telocvični pred ich spolužiakmi, kamarátmi, pani učiteľkami a pani zástupkyňou. Nečakane dorazil aj pán riaditeľ, ale deti to vôbec neznervóznilo a ich vystúpenia boli nielen pekne pripravené, ale aj veselé. Táto aktivita sa všetkým zúčastneným veľmi páčila, preto sme dramatizáciu rozprávky nenacvičovali určite naposledy.

Burianova veža

Spolu s deťmi sme v rámci krúžku Novinárik navštívili ďalšiu pamiatku mesta, samostatne stojacu zvonicu Kostola Najsvätejšej Trojice v Žiline. Meno nesie podľa 2336 kg ťažkého zvona „Burian“ a svojím vzhľadom pripomína známe talianske mestské zvonice – kampanily. Burianova veža v minulosti slúžila ako zvonica, pozorovateľňa, ochrana pred požiarmi a príchodom nepriateľov.  Poslednou prestavbou v r. 1941 dostala veža vyhliadkovú terasu, na ktorú sme vyšli a mohli tak vidieť Žilinu a jej okolie v inej perspektíve. V interiéri veže sme obdivovali obnovené zvony, výstavu historických máp Žiliny a unikátny plastický model Žiliny, ktorý zachytáva mesto a jeho stavby v roku 1933. Na koniec sa deti podpísali do knihy návštev, aby zaznamenali svoju návštevu a zanechali tak po sebe aspoň malú stopu v histórii.

Rosenfeldov palác

V rámci krúžku Novinárik sme sa rozhodli spoznávať mesto Žilina, a preto navštívime niektoré pamiatky nášho mesta. Spolu s deťmi sme sa vybrali na exkurziu do nedávno zrekonštruovaného Rosenfeldovho paláca. Mestský palác pomenovaný podľa prvého majiteľa, žilinského bankára Ignáca Rosenfelda, sa nachádza v historickom centre Žiliny, neďaleko hlavných námestí. Bol postavený v r. 1907. Je  jednou z najkrajších pamiatok v meste a najväčšou kultúrnou pamiatkou v majetku mesta (vyhlásená bola v r. 2009). Palác sa zachoval takmer v pôvodnom stave a svojím významom prekračuje hranice Slovenska. V minulosti bol obytným domom, sídlom viacerých bánk (do konca 50. rokov), potom v budove zriadili Pioniersky dom, neskôr Okresný dom pionierov a mládeže a Centrum voľného času Spektrum.

Deti sa počas prehliadky dozvedeli základné informácie o paláci – kto ho dal postaviť, na aké účely slúžil a ako je využívaný dnes. Informácie im boli podané primerane ich veku,  príbehom o Ignácovi a jeho žene Julke, ktorí tu žili. Po prehliadke si mohli formou lúštenia tajničky overiť, čo všetko si z prehliadky zapamätali. Za snahu a vedomosti boli odmenení pohľadnicou a magnetkou s vyobrazeným palácom.

Prípravy na karneval

Valentínka

Stavby zo snehu

Zimná olympiáda

Sánkovačka

Vianočný punč 2016

Vianočné trhy 2016

Vianoce 2016

Prajeme šťastné a veselé Vianoce!

Na stromčeku sviečka svieti,
pokoj, šťastie nech k Vám letí.
A keď rozžiaria sa Vaše tváre,
by hojnosti ste mali stále.

Bohatý stôl, výbornú rybu,
sviatočná večera nech nemá chybu.
Veľa darčekov, čo srdce pohladia,
rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia.
K bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok,
veselé Vianoce a šťastný nový rok!

Školský klub detí Závodie

Mikuláš 2016

Vitaj Mikuláš!

Vitaj, vitaj Mikuláš,
čo v batohu pre nás máš?
Cukríky i čokoládky
a či dáky perník sladký ?
Celý rok sme poslúchali ,
aj si uši umývali.
Žiaden z nás sa nebil veru ,
na kolene nemal dieru .
Tak ako sme sľúbili ,
všetci sme sa ľúbili .
Rýchlo ,rýchlo rozbaľ vrece ,
nikto z nás uč čakať nechce.

Výrobky inšpirované jeseňou

Strašidielko

Noc výskumníkov 2016

Na zvýšenie záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách sa každoročne koná paralelne v 33 štátoch Európy projekt NOC VÝSKUMNÍKOV. Cieľovou skupinou sú deti v školskom veku, preto sme sa vybrali v rámci krúžku Novinárik, pozrieť do obchodného centra Aupark v Žiline, kde sa tento projekt uskutočnil. Keďže sme sa už raz tejto akcie zúčastnili, boli sme o to viac zvedaví na nové stánky, prednášky, súťaže a rozhovory so zaujímavými ľuďmi – výskumníkmi. Deti si pozreli prezentácie a vypočuli prednášky na témy: Študuj – staň sa záchranárom, Letecká doprava dnes a zajtra, Roboty okolo nás. Medzi prezentáciami a prednáškami si popozerali jednotlivé stánky a aktívne sa zapojili do súťažných kvízov, kde vyhrali pekné odmeny.
Tešíme sa na ďalší ročník tohto projektu!

Mesiac úcty k starším

Prišla jeseň a s ňou mesiac október, ktorý bol vyhlásený Organizáciou spojených národov za Mesiac úcty k starším. Preto sme sa aj u nás v školskom klube rozhodli venovať tejto peknej téme. Jedna ľudová múdrosť hovorí: „Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo sa mu zračí v oku, podľa slov, podľa vrások a bielych vlasov. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“
Každý malý chlapec či dievča sa počas toho ako rastú, niečomu priučia od svojich starých rodičov, niečo čo si uchovajú v pamäti na celý život. Nezabúdajme preto na nich, a to nielen tento mesiac a majme k nim úctu, lásku a poučme sa z ich skúseností. Poďakujme sa im milým slovom, úsmevom, ale aj malým darčekom v podobe výrobkov našich detí.

Maľovanie na chodník

Keďže dieťa si kresbou rozširuje svoje vlastné ja, rozhodli sme sa deti podporiť krásnou a rokmi overenou akciou Maľovanie na chodník. Deti boli nadšené a vyjadrovali svoje myšlienky pomocou farebných kried na chodníky okolo celého ihriska. Boli to naozaj zaujímavé a rôznorodé výjavy ich detskej duše. Takýto spôsob verejného prejavu sa im páčil,  a dúfajme, že podporil v nich ich umelecké vlohy.

Lesné a domáce zvieratá

Ľudia sa o zvieratá starajú, kŕmia ich, vychovávajú, žijú v ich blízkosti, a tak sa zvieratá stávajú ich priateľmi – domácimi miláčikmi. Naopak iné žijú ďalej od ľudí, sú plaché a naučené žiť a starať sa o seba samé. Ale aj napriek tomu sú nám blízke, poznáme ich, tvoria faunu našich lesov. Deťom je téma ZVIERA (domáce, poľné či lesné) blízka, preto sme sa jej venovali v ŠKD nielen formou pracovných listov, ale aj v maľovankách a výrobkoch z papiera, prípadne z prírodných materiálov – listy, gaštany, šišky. Deti sa tešia na „potulky svetom“ a poznávanie nových druhov zvierat, o ktorých nám budú môcť porozprávať.

Imatrikulácie 2016

Síce sú prváci už od septembra riadnymi žiakmi našej školy, pripravili sme si pre nich krásny program v podobe imatrikulácií, pri ktorých boli pasovaní do cechu žiackeho. Tento raz sme sa nechali inšpirovať usilovnosťou a pracovitosťou včiel. Deti si vyskúšali ako tvrdo pracujú včielky, čo všetko musia zvládnuť, aj keď sú pre nás také maličké. Odmenou pre deti bol sladký medík, pamätný list, odznak „usilovnej včielky“ a spomienky na pekne prežité popoludnie.