Obstarávanie 2014

Výzva na predkladanie ponúk – oplotenie

Výzva na predkladanie ponúk – výzva na pulty ŠJ

Výzva na predkladanie ponúk – ihrisko

Výzva na predkladanie ponúk – podlahy

Výzva na predkladanie ponúk – atypická nábytková zostava

Výzva na predkladanie ponúk – počítače

Výzva na predkladanie ponúk – Športové potreby

Výzva na predkladanie ponúk – Web telefóny

Výzva na predkladanie ponúk – dvere s el. otváraním a regál

Výzva na predkladanie ponúk – zemné stavebné práce

Výzva na predkladanie ponúk – elektroinštalačný materiál

Výzva na predkladanie ponúk – skrinka

Vyzva na predkladanie ponúk – podlaha trieda

Vyzva na predkladanie ponúk – skolka

Vyzva na predkladanie ponúk – skrinky

Správa o zákazkach s hodnotou nad 1000,- € (rok 2014)