Myslíme logicky a rozumieme tomu, čo čítame

PROJEKT: „MYSLÍME LOGICKY A ROZUMIEME TOMU, ČO ČÍTAME“

Tento rok sme sa zapojili do projektu, ktorý podporila Nadácia Kia, ktorý bol zameraný na zlepšenie čitateľskej gramotnosti a obnovenie knižného fondu žiackej školskej knižnice.

Jednou z najdôležitejších úloh pri vzdelávaní žiaka, je rozvoj čitateľskej gramotnosti, zlepšenie výsledkov v testovaní, v úlohách zameraných na čítanie s porozumením. Rozvoj logického a kreatívneho myslenia. Prehĺbenie poznatkov z rôznych oblastí vedy a ich využitie v praxi. Samostatné myslenie jednotlivca, úspešná spolupráca v tímoch.
Súčasťou projektu bola aj beseda so spisovateľmi Žilinského kraja.

Beseda so spisovateľkou Denisou Ogino – Tvorivé popoludnie začalo ukážkou životného štýlu v Japonsku (jedlo, oblečenie, kultúra), pokračovali sme čítaním rozprávky O drzej opici, ktoré bolo doplnené otázkami na porozumenie textu. Nasledoval netradičný tanec a tvorba origami. Neskôr ochutnávka kórejských sladkostí a slaných dobrôt.

Beseda so spisovateľom Goranom Lenčom – Túto akciu sme začali predstavením autora samým sebou, rozhovorom o svojich začiatkoch, tvorbe a aktivitách v rámci Krajskej knižnice v Žiline. Druhým bodom bol rozhovor o vybraných básniach s autorovej zbierky Albatros a drak.V závere besedy sme sa zamerali na literárnu tvorbu detí, jej rozbor, pochopenie a rozdielnosť vo vnímaní samotného diela autorom a čitateľmi.
Obaja autori knižných publikácií žiakom porozprávali a rozobrali ilustrácie svojich diel, kde poukázali na to, že ilustrácia je veľmi dôležitá, lebo dopĺňa predstavu o diele.
Projekt bol uzavretý slávnostným otvorením školskej knižnice.

Boli sme veľmi spokojní, získali sme pre našu školskú knižnicu nové knihy a logicko-spoločenské hry. Sprostredkovali sme besedy so spisovateľmi zo Žilinského kraja, vďaka ktorým sa žiaci dozvedeli o inej kultúre a spôsobe vnímania umeleckej tvorby očami spisovateľa a básnika. Vďaka možnosti prihlásiť sa do tohto projektu sa nám otvorili ďalšie príležitosti na aktivity podpory čitateľskej gramotnosti v školskej knižnici.

sfasfasfsssssssssssssssssssssssssssss

Plagát D.O.

Tvorivé popoludnie s Deniskou Ogino

Krásne popoludnie plné zábavy a tvorivých aktivít si užili žiaci prvého stupňa našej školy. V rámci projektu Nadácie KIA Slovakia Myslíme logicky a rozumieme tomu, čo čítame zameranému na rozvoj čitateľskej gramotnosti a obnovu knižného fondu školskej knižnice zavítala do školy spisovateľka Deniska Ogino aj so svojím synom Justinom , aby nám predstavili japonskú kultúru , jedlo a štýl. Nechýbala ani ochutnávka japonských sladkostí.

Prváci a druháci si spoločne s pani spisovateľkou prečítali rozprávku o drzej opici a krabovi. Spoločne si zatancovali na japonskú verziu detskej piesne Hlava, ramená , palce.
Tretiaci a štvrtáci si potrápili svoje hlavy a aj prsty skladaním origami. Spoločne za pomoci starších spolužiakov z ôsmeho ročníka skúšali vyrobiť z papiera gejšu a skutočne vyrobili krásne bábiky.

Ďakujeme Nadácii Kia za podporu projektu a Deniske Ogino za prínosné a veselé aktivity. Jej dobrá nálada a pozitívna energia naplnili školu radosťou a smiechom

asdasfdsgfdgfdhfhdfhdfhdfhjdj

plagatik

Tvorivé popoludnie s Goranom Lenčom

Netradičné stretnutie s mladým spisovateľom Goranom Lenčom sa konalo na školskom dvore. Spoločne sme si posadali na zelenú trávu do kruhu a debatovali . Goran nám prezradil ako dostal k písaniu básní a svojej tvorbe. Veľmi ho zaujímala naša tvorba a pozval nás tvorivé dielne do Krajskej knižnice Žilina. Neskutočný zážitok zo skutočnej debaty nám priniesol veľa nového a dúfame, že sa bude opakovať.

 

sfdgdsgsdgsdgsdgdgsdg

kniznica fotoooo

Slávnostné otvorenie školskej knižnice prebehlo 28. 8. 2017. Knižnica bude sprístupnená všetkým žiakom našej školy. Do knižnice sme získali nové knižné tituly a spoločenské hry.

Tešíme sa na Vašu návštevu.