Školský psychológ

Mgr. Anna Bašková

Konzultačné hodiny:
Utorok 13:00 – 15:00
Streda 15:00 – 17:00

Po vzájomnej dohode aj mimo konzultačných hodín, kontakt: abaskova@zsmszavodie.sk.