V základnej škole s materskou školou v Závodí úspešnejší

Vďaka podpore Európskej únie sme odštartovali projekt  „V základnej škole s materskou školou v Závodí úspešnejší,“ v rámci ktorého pôsobí na našej škole školský psychológ a asistent učiteľa.  Cieľom projektu je vytvoriť v škole také prostredie, v ktorom sú rešpektované individuálne osobitosti žiakov, aby všetci mali rovnakú šancu byť úspešní.

Viac info TU.