Napíšte nám …

Svoj problém, podnet adresujte zamestnancovi školy, diskrétnosť pri riešení zo strany uvedených zamestnancov je samozrejmosťou.

Ďalšou možnosťou je využitie zriadenej  schránky dôvery, ktorú sme zriadili na bočnom vchode školy (prvý bočný vchod od brány). Do schránky môžete vhodiť podnet, alebo požiadavku v papierovej forme.

Riaditeľ

Školský psychológ

Špeciálny pedagóg

Zástupca pre MŠ