Konzultačné hodiny

 

Konzultačné hodiny pedagógov nájdete tu – Konzultačné hodiny

Pravidlá  komunikácie  rodičovskej verejnosti s pedagógmi školy:

1. Rodič môže v uvedom dni a termíne  konzultovať prospech a správanie  svojho dieťaťa  s ktorýmkoľvek pedagógom.

2. V prípade, že sa uvedený pedagóg v miestnosti nenachádza, pravdepodobne zastupuje vyučovaciu hodinu kolegu, v tom prípade oslovte niekoho z vedenia školy.

3.Odporúčame komunikovať  s jednotlivými pedagógmi školy aj formou elektronickej pošty, touto formou si môžete dohodnúť aj iný  termín  stretnutia, mimo vyučovacích hodín a prestávok.

4. Prosíme rodičov, aby nepožadovali od pedagógov konzultácie počas prestávok jednotlivých vyučovacích hodín.

5. Riaditeľ školy zakazuje  pedagógom  konzultovať  záležitosti  počas  vyučovacích hodín, keď vyučujú. Žiadame zároveň verejnosť, aby  počas vyučovacích hodín a počas prestávok  nežiadali  stretnutie s pedagógmi. V tomto čase sú povinní plniť si svoje pracovné povinnosti týkajúce sa vyučovacej povinnosti.

Za pochopenie ďakujeme.                                                                    

Ján  Majsniar

riaditeľ školy