ŠkVP

MATERSKÁ ŠKOLA PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE,

J.ZÁVODSKÉHO 16, ŽILINA

 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ISCED 0 PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

PODAJ MI RÚČKU A POĎME SPOLU POZNÁVAŤ

 Žilina 28. augusta 2009

Podaj mi rúčku a poďme spolu poznávať“

Motto :

Povedz mi, ja to zabudnem.

Ukáž mi, ja si to zapamätám.

Nechaj ma to robiť, ja to pochopím“.

Školský vzdelávací program „Podaj mi rúčku a poďme spolu poznávať“ vychádza z aktuálnych podmienok materskej školy, platnej legislatívy a požiadaviek rodičovskej verejnosti. Na jeho tvorbe sa podieľali všetky pedagogické zamestnankyne.

Názov nášho vzdelávacieho programu a motto vystihujú hlavnú myšlienku , ktorú sme si zvolili na nasledujúce roky. Ruka v ruke učiteľka – dieťa , dieťa – dieťa budeme objavovať a spoznávať seba, svoje okolie, svet ľudí, prírodu plnú farieb, tónov a zvukov. Poznávať budeme zákonitosti života na zemi prostredníctvom zážitkového učenia, pretože len to, čo si dieťa prakticky vyskúša či priamo zažije sa mu hlboko vryje do jeho pamäti.

Učebné osnovy Školského vzdelávacie programu „ Podaj mi rúčku a poďme spolu poznávať“ v skrátenej forme:

Obsahový celok

Témy

Vitajte v materskej škole

Naša škôlka

Kamaráti

Moja rodina

Predmety okolo nás

Jeseň pani bohatá

V babkinej záhrade

Jeseň v parku

Farby jesene

Kalendár počasia

Zdravie

Bezpečnosť na ceste

Ľudské telo

Premôžem bacila

Čo áno a čo nie

Radujme sa, veseľme sa

Prichádza Mikuláš

Chystáme sa na Vianoce

Vianoce doma a v materskej škole

Zimná krajina

Čaro zimy

Zimné radovánky

Ako zimujú zvieratká

Naša Zem

Fašiangy

Moje rodné mesto

Krajina kde som sa narodil

Planéta Zem

Rozprávková jar

Tajomstvo knihy

Týždeň s rozprávkou

Tajomstvo semienka

Čo zobudilo slniečko

Tajomstvá Zeme

Veľká noc prichodí

Zniesla sliepka vajíčko

Chráňme si našu Zem

Jarné kvety

Čo tie rúčky dokážu

Mamine ruky

Remeslá

Z čoho sa vyrába

Na lúke pod lupou

Tešíme sa na prázdniny

Detské radovánky

Cestujeme na dovolenku.

Exotické zvieratá

Hurá, je tu leto !

Dovidenia, škôlka milá !

Školský vzdelávací program je k nahliadnutiu v každej triede MŠ.