Testovanie T-9

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka sa v tomto školskom roku uskutoční 21. marca 2018 (streda). Žiaci budú testovaní z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.
Náhradné certifikačné testovanie pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť v hlavnom termíne, sa uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok).

t9