Testovanie T-9

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka sa v tomto školskom roku uskutoční 3. apríla 2019 (streda). Žiaci budú testovaní z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.
Náhradné certifikačné testovanie pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť v hlavnom termíne, sa uskutoční 16. apríla 2019 (utorok).

tabulka