Plán akcií

Akcie  ŠKD  v  škol. roku  2015-2016

September :

Imatrikulácie prvákov – Janíková
Výroba netradičného šarkana – Rapanová

Október :

Práce z prír. materiálov – Králiková
Návšteva kasárni – Kondrotová

November :

Zábavné čítanie – Zboranová
Halloween – Ičová

December :

Vianočné trhy – Balátová
Tvorba vianočnej výzdoby – Králiková

Január :

Stavby v snehu – Kondrotová
Tanečný maratón – Rapanová

Február :

Valentínka – Ičová
Bábkové divadlo – Králiková

Marec :

Moja obľúbená kniha – Zboranová
Projekt o knihe – Janíková

Apríl :

Poznaj svoje mesto – Janíková
Pamiatky, história – Kondrotová

Máj :

Noc v škole 3.- 4. ročník – Balátová
Deň matiek – Rapanová

Jún :

Športová olympiáda-  Ičová
Piknik -Zboranová