Plán akcií

Akcie ŠKD v školskom roku 2018/2019
September: Obchod – finančná gramotnosť Ičová
  Beh pre zdravie Rapanová
     
Október:               Imatrikulácie Janíková
  Šarkaniáda“ Králiková
     
November:            Čítanie s radosťou Balátová
  Starostlivosť o zvieratá Kondrotová
     
December:            Vianočné trhy v ŠKD Balátová
  Vianočný punč Janíková
     
Január:                  Bábkové divadlo Králiková
  Snežné sochy Zboranová
     
Február:                Valentínka Kondrotová
  ŠKD má talent Rapanová
     
Marec:                   Obal na knihu Zboranová
  Bystré hlavičky – rébusy a hlavolamy Závodská
     
Apríl:            Veľká noc v ŠKD Janíková
  Zdravé popoludnie Ičová
     
Máj: Mamičke z lásky Balátová
  Výlet na kone Zboranová
     
Jún: Turnaj – JUVENTUS Králiková
  Dopravné ihrisko na kolobežkách Rapanová