Aktivity MŠ

Rozlúčka s MŠ a s mladšími kamarátmi

Na tri rôčky škôlka milá, rada si nás pritúlila.
Prešli rôčky, prešli dníčky, už ideme do školičky.
Navštívime naposledy všetky triedy
Lebo veľká škola čaká na každého předškoláka.

Rozlúčková opekačka

Končí nám ďalší školský rok. Tradične sa rozlúčime s deťmi a ich rodičmi večernou opekačkou , spestrenou programom detí a rôznymi pohybovými súťažami ,  kde nešlo o výhru , ale o zábavu.

Budatínsky hrad 

Krásne počasie nás vylákalo na výlet do neďalekého Budatína. V parku mohli deti pozorovať kôru stromov, chrobáčiky, zahrať si futbal, či iné pohybové aktivity.

Návšteva kasární

Zaujímavou exkurziou bola návšteva kasární. Deti zaujali zbrane, pena v ktorej sa mohli vyšantiť a horiace auto, ktoré hasili hasiči.

MDD

Síce počasie nevyšlo, ale aj tak si deti prišli na svoje k príležitosti MDD. Súťažili, plnili úlohy a hľadali svoj vytúžený poklad.

Návšteva u hasičov

Čo je snom väčšiny chlapcov? Predsa byť hasičom. Krásne zážitky si odnášali z exkurzie žilinských hasičov.

Hasiči a sanitka

Aj tento rok k nám zavítal ujo Jožko so sanitkou a prekvapil nás aj s požiarnikmi. Deti mali veľkú radosť pretože mohli vojsť do sanitky a povoziť sa na schodoleze, vyskúšať si hasičskú prilbu a iné hasičské pomôcky.

Druhý ročník detskej Žilinskej olympiády 

Zúčastnili sme sa ďalšieho ročníka Žilinskej olympiády detí MŠ, kde športovým zanietením si deti vyskúšali svoje pohybové schopnosti.

Plavecký kurz

Plavecké schopnosti si deti vyskúšali a zdokonalili na plaveckom kurze.

 

Tvorenie

Šikovné prsty detí a radosť zhotoveného výrobku.

Marec mesiac knihy

Deti sa hrali na KNIŽNICU, učili sa v nej orientovať, všímali si a porovnávali jednotlivé ilustrácie. Poznávali rôzne druhy kníh, oboznamovali sa s detskými spisovateľmi. Vyskúšali výrobu papiera, zhotovili si vlastné ilustrované knižky, maľovali a tvorili svoje obľúbené rozprávky.

Fašiangy

Aj naše deti si vytvárali a spríjemňovali fašiangové obdobie prípravou výzdoby triedy. Vyrábali papierové reťaze, masky a najkrajší bol karneval, kde si každý splnil sen a na chvíľu sa mohol premeniť na rozprávkovú bytosť a iné postavy. Spoločne sa zabavili tancom a súťažami.

Moje mesto

Máme radi svoje mesto a deti ho vidia svojimi očami.

Slovensko

Deti získavajú informácie o Slovensku pomocou encyklopédií, svoje poznatky si overujú využívaním IT, hračkou Bee boot. Vyrábali si  slovenské vlajky, maľovali SLOVENSKO.

Vesmír očami detí

Ako každý rok aj tento sme sa venovali téme VESMÍR. Hrovou formou sa oboznamovali  so slnečnou sústavou a  zapojili sa do výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ.

Veľmi nás potešil úspech JAKUBKA BLAHU, ktorého obrázok postúpil do finále celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ.

Dokrmovanie vtáčikov

Rodičia s deťmi sa zapojili do výzvy POMOC VTÁČIKOM V ZIME a spoločne s deťmi zhotovili kŕmidlá a doniesli do MŠ aj s krmivom. Spoločne sme ich povešali na stromy školského dvora.

Modelovanie lyžiara

Témou ZIMA sme si porozprávali aj o zimných športoch a z plastelíny si vymodelovali lyžiarov.

Experimentovanie so snehom

Deti experimentovali so snehom, vyrobili si snehové gule z krepového papiera, ktorý posypali snehom. Farba papiera sa roztiekla po výkrese a zároveň sa miešali farby.

Zima

Témou ZIMA spoznávali zimné športy, ako sa treba starať o zvieratká v lese, prikrmovali vtáčiky pomocou rodičov vyrobili krásne kŕmidlo.

Vianoce v MŠ

Aj v MŠ máme Vianoce. Spoločné posedenie pri stromčeku s bohato prestretým stolom. Pripomenieme si tradície – rozkrojené jabĺčko, oblátky s medom a rozbaľovanie darčekov od Ježiška.

Vianočná besiedka

K Vianociam patrí aj vianočná besiedka. Deti mali radosť, že rodičia strávili krásne chvíle s deťmi, ktoré im predviedli pekný vianočný program – básničky, pesničky, dramatizáciu a tancovanie.

Medovníky

Ako každý rok aj tento sme si spríjemňovali dni pred Vianocami pečením a zdobením medovníkov.

Mikuláš

Mikuláš nemôže chýbať, prišiel aj tento rok .

Koncert: Medovníkový domček

Pravidelne k nám zavíta pani Pažická s krásnym rozprávkovým koncertom pre deti , tentokrát pod názvom“ Medovníkový domček“.

Ochutnávka chleba

Náš kamarát Kubko navštívil domácu pekáreň a nezabudol na našich kamarátov odkiaľ im priniesol čerstvý domáci chlebík. Deti si vyrobili svoju obľúbenú cesnakovú pomazánku. Deti mali radosť z vlastnej prípravy a dobre si pochutnali na mäkučkom chlebíku s pomazánkou.

Dentálna hygiena

Vďaka nášmu oteckovi MUDr. Blahovi sme s deťmi zavítali do jeho stomatologickej ambulancie, kde pán doktor sa s deťmi porozprával o základnej starostlivosti o zuby. S  pani dentálnou hygieničkou na zubnom krokodílovi si deti  nacvičovali správne čistenie zúbkov.Nakoniec pán doktor urobil každému preventívnu prehliadku zubov. Deti mohli pozorovať svoje zuby  na obrazovke.

Zdravé hostinky

Deti radi pomáhajú v domácnosti, len im treba nechať priestor a takto si samé vyrobia vitamínové hostinky.

Tvorivé dielne s rodičmi – tekvice

Aj tento rok deti privítali svojich rodičov a spoločne si vyrobili tekvičkového strašiaka.

Téma Jeseň

JESEŇ je veľmi zaujímavá pre deti. Spoznávajú prírodu v encyklopédiách, vychádzkami v prírode, skúmajú prírodný materiál, ktorí využívajú k ďalším činnostiam, pozorujú počasie a zmeny, ktoré nastali.

Športový deň na kolobežkách

Ako každý rok aj tento si deti priniesli kolobežky a spolu strávili športový deň NA KOLOBEŽKÁCH.

Rozvíjanie zručností detí

Deti radi vytvárajú a využívajú rôzny materiál a náradie. Strihajú, lepia , maľujú, otláčajú….

Rossenfeldov palác

Navštívili sme Rossenfeldov palác. V jeho unikátnom podkroví sme sa ocitli v tajomnom svete bábok. Deti zažili skutočný divadelný svet. Zároveň v tvorivej dielni s tetou Simonkou mali možnosť si jednoduché bábky i vyrobiť.

Oslavy detí

Aj medzi kamarátmi radi oslávime meniny, či narodeniny.

Divadlo – Strašiak Tomáš 

Navštívilo nás divadlo „Na hojdačke“  s náučnou rozprávkou „Strašiak Tomáš“.

Vianočné posedenie pri stromčeku

Trieda baví triedu

Staráme sa o zúbky

Hygiena

Tekvicové strašidielka

Poznávanie farieb

Poznávanie dopravných značiek

Hudobný koncert – Hríbik

Divadielko

Svetový deň mlieka v našej škole – 17.máj 2016

Oslavovať mlieko a neustále zdôrazňovať jeho mimoriadne výživové vlastnosti a význam pre človeka, sa lekári a odborníci z oblasti výživy rozhodli už v roku 1957. Mlieko a mliečne výrobky sú dôležité pre plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou tohto dňa je upozorniť detí na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti. Deti MŠ sa porozprávali o tom, ako sa mlieko od kravičky dostane až na náš prestretý stôl. Z krabíc z mlieka si vyrobili kravičku, nakreslili plagát a umiestnili v ŠJ, týmto urobili radosť všetkym stravníkom. Prváčikovia sa tiež zapojili s pani vychováteľkou a nakreslili plagát s kravičkou a mliečnymi výrobkami. V ŠJ bol v tento deň obed pripravený z mlieka a mliečnych výrobkov / bryndza, maslo, smotana, jogurt/ a pre deti MŠ bol ešte aj olovrant pripravený z tvarohu.
Všetky deti predsa vedia, že od mliečka a výrobkov z neho budú mať silné a zdravé kosti.