Rekonštrukcia školy

1. Rekonštrukcia školy.

Vďaka prideleným finančným prostriedkom v celkovej výške takmer 1 milión € bolo možné vymeniť všetky okná na školských budovách, zatepliť plášte strechu budov školy a kompletne vybudovať 1 nadzemné podlažie v časti učebne a dielne. Ďalej škola získala 20 prenosných počítačov ( NTB ).

2. Rekonštrukcia elektroinštalácie školy.

Vďaka Nadačnému fondu Kia Slovakia a zriaďovateľovi škola zrekonštruovala elektroinštaláciu 1. nadzemného podlažia školy, vrátane výmeny svietidiel za moderné svietidlá. Celkovo rekonštrukcia si vyžiadala finančné prostriedky vo výške 29 318 €. Pôvodná elektroinštalácia bola ešte z čias spred rekonštrukcie školy v dôsledku zatekania v havarijnom stave.