Hravý architekt

Charakteristika:
Medzinárodný výtvarno-architektonický projekt pre deti 4. a 5. ročníkov základných škôl, konaný v rámci medzinárodného festivalu architektúry a urbanizmu Architecture Week Praha.

Organizátori:
Hravý architekt www.hravyarchitekt.cz
Správa Pražského hradu
festival Architecture Week Praha

Záštity projektu:
Manželka prezidenta ČR, pani Ivana Zemanová
Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy, námestník ministra PhDr. Jindřich Fryč
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, minister Marek Maďarič
Česká komora architektov
Združenie historických sídiel Čiech, Moravy a Sliezka

Cieľ projektu:
Priblížiť deťom základných škôl adekvátnou formou architektúru a začať ich vychovávať k jej vnímaniu, poučiť ich o profesii a práci architekta, vysvetliť im čo je architektonické dedičstvo a prečo je dôležité sa oň zaujímať a starať sa, priblížiť im význam kvalitnej architektúry pre každodenný život, poukázať na prepojenie medzi rôznymi odbormi a výtvarným umením.

Do projektu sú zapojení žiaci zo 4. ročníka ( 4. A, 4.B ). Ide o výtvarný projekt Hravý architekt 2014 – Deti na Pražskom hrade. V tomto roku kreslia a maľujú na tému architektonický detail a umenie v architektúre – výtvarné spracovanie umenia, spätého s architektúrou. Takže kreslia reliéfy, sochy, okenné vitráže, fresky, domové znamenie, chrliče, studne, fontány, mozaiky, ozdobné prvky a detaily historických objektov – okná, rímsy, dvere, štíty, ktoré predtým objavujú na spoločných vychádzkach po svojom meste .