Zmluvy 2019

Kolektívna zmluva 2019

Zmluvy na WEB-2019

Zmluva – COPYTECH (servis)

Zmluva – COPYTECH (tonery)

Zmluva o dielo č.32019

Darovacia zmluva 201901

Nájomná zmluva č. 01

Nájomná zmluva č. 02

Nájomná zmluva č. 03

Nájomná zmluva č. 04

Nájomná zmluva č. 05

Nájomná zmluva č. 06

Nájomná zmluva č. 07

Nájomná zmluva č. 08

Nájomná zmluva č. 09

Zmluva Lindstrom, s.r.o.

Nájomná zmluva č. 10

Nájomná zmluva č. 11

Nájomná zmluva č. 12

Nájomná zmluva č. 13

Nájomná zmluva č. 14