Telefónne kontakty

Riaditeľ: 041/723 24 51

Zástupca riaditeľa: 041/763 47 81

Výchovná poradkyňa: 041/723 24 60

Školský psychológ: 041/7634782

Zborovňa ZŠ: 041/763 47 83

Trieda MŠ – ul. Školská: 041/763 47 88

Triedy MŠ – ul. J. Závodského: 041/763 46 80

Hospodárka: 041/763 47 80

Školská jedáleň: 041/ 723 24 50