Zamestnanci školy

Školský rok 2017/2018

Riaditeľ školy: Mgr. Ján Majsniar
Zástupca riaditeľa: Mgr. Katarína Búziková,  Mgr. Jana Kmeťová
Výchovný poradca: Mgr. Gabriela Žilinčárová
Ekonóm: Jana Bojanovská, Marta Bojanovská
Špeciálny pedagóg: Ing. Mgr. Květoslava Hornišová
Asistent učiteľa: PaedDr. Zlatica Orinčáková, Mgr. Marcela Maglione PhD.

Pedagogickí pracovníci:

1. stupeň:

I.A Mgr. Andrea Vanková
I.B Mgr. Jana Nigutová
II.A Mgr. Monika Šlauková
II.B Mgr. Viera Bučková
II.C Mgr. Dana Hutárová
III.A Mgr. Slávka Čechovičová
III.B Mgr. Dagmar Surňáková
III.C Mgr. Dagmar Funtíková
IV.A Mgr. Eva Bittšánska
IV.B Mgr. Gabriela Kubišová

2. stupeň:

V.A Mgr. Alena Grečnárová
V.B Mgr. Miriam Kopálová
V.C Mgr. Hana Štefanková
VI.A Mgr. Monika Rečková
VI.B Mgr. Katarína Boráková
VI.C Mgr. Miroslava Kováčová
VII.A PaeDr. Oľga Czimmermannová
VII.B Mgr. Jana Dikošová
VII.C Mgr. Eva Kubová
VIII.A Mgr. Gabriela Žilinčárová
VIII.B Mgr. Martin Volek
IX.A Mgr. Erika Voleková
IX.B Mgr. Lucia Víglašská
IX.C Mgr. Miriama Budiská

Netriedni učitelia:

Mgr. Ladislav Červienka
Mgr. Igor Chodelka
Mgr. Ján Kaštan
Mgr. Anna Ľuptáková
Mgr. Jaroslav Bačík
Mgr. Martin Repaský
Mgr. Gabriela Majková

Vychovávateľky ŠKD:

Bc. Helena Králiková – vedúca ŠKD
Bc.Veronika Balátová
Mgr. Anna Kondrotová
Mgr. Milota Zboranová
Katarína Janíková
Mgr. Nina Ičová
Mgr. Martina Rapanová

Tréneri MŠK Žilina:

VII.C Mgr. Matúš Roháľ
VIII.B Mgr. Patrik Mojžiš
IX.C Mgr. Slavomír Konečný

Externí zamestnanci:

Mgr. Marián Lajda
ThLic. Štefan Fábry
Ing. Tomáš Mikluščák

Školník

Viliam Šutek

Údržbár

Peter Hargaš

Upratovačky

Dagmar Chabadová
Iveta Šuteková
Katarína Závodská
Alena Rybáriková