Zamestnanci školy

Školský rok 2016/2017

Riaditeľ školy: Mgr. Ján Majsniar
Zástupca riaditeľa: Mgr. Katarína Búziková,  Mgr. Gabriela Majková
Výchovný poradca: Mgr. Gabriela Žilinčárová
Ekonóm: Marta Bojanovská
Špeciálny pedagóg: Ing. Mgr. Květoslava Hornišová
Asistent učiteľa: Mgr. Katarína Tarabíková, Mgr. Ingrid Drábková

Pedagogickí pracovníci:

1. stupeň:

I.A Mgr. Monika Šlauková
I.B Mgr. Viera Bučková
I.C Mgr. Dana Hutárová
II.A Mgr. Slávka Čechovičová
II.B Mgr. Alica Hromová
II.C Mgr. Dagmar Funtíková
III.A Mgr. Eva Bittšánska
III.B Mgr. Gabriela Kubišová
IV.A Mgr. Margita Krautschneiderová /D.Moravčíková/
IV.B Mgr. Jana Nigutová

2. stupeň:

V.A Mgr. Monika Rečková
V.B Mgr. Katarína Boráková
V.C Mgr. Miroslava Kováčová
VI.A PaeDr. Oľga Czimmermannová
VI.B Mgr. Jana Dikošová
VI.C Mgr. Eva Kubová
VII.A Mgr. Gabriela Žilinčárová
VII.B Mgr. Miriam Kopálová
VIII.A Mgr. Erika Durajová
VIII.B Mgr. Lucia Víglašská
VIII.C Mgr. Miriama Budiská
IX.A Mgr. Alena Grečnárová
IX.B Mgr. Martin Volek

Netriedni učitelia:
Mgr. Ladislav Červienka
Mgr. Igor Chodelka
Mgr. Ján Kaštan
Mgr. Anna Ľuptáková
ThLic. Ivan Špánik
Mgr. Jaroslav Bačík
Mgr. Martin Repaský
Mgr. Marián Lajda

Vychovávateľky ŠKD:
Bc. Helena Králiková
Bc.Veronika Balátová
Mgr. Anna Kondrotová
Mgr. Milota Zboranová
Katarína Janíková
Mgr. Nina Ičová
Mgr. Martina Rapanová

Tréneri MŠK Žilina:
V.C Mgr. Patrik Mojžiš
VI.C Mgr. Matúš Roháľ
IX.B Mgr. Slavomír Konečný

Externí pracovníci:
Mgr. Marián Lajda
ThLic. Ivan Špánik
Ing. Tomáš Mikluščák