Zamestnanci školy

Školský rok 2018/2019

Riaditeľ školy: Mgr. Ján Majsniar
Zástupca riaditeľa: Mgr. Katarína Búziková,  Mgr. Jana Kmeťová
Výchovný poradca: Mgr. Gabriela Žilinčárová
Ekonóm: Jana Bojanovská, Marta Bojanovská
Špeciálny pedagóg: Ing. Mgr. Květoslava Hornišová
Školský psyhológ: Mgr. Anna Bašková
Asistent učiteľa: PaedDr. Zlatica Orinčáková, Mgr. Marcela Maglione PhD.

Pedagogickí pracovníci:

1. stupeň:

I.A Mgr. Eva Bittšánska
I.B Mgr. Gabriela Kubišová
I.C Mgr. Martina Šidlová
II.A Mgr. Andrea Vanková
II.B Mgr. Jana Nigutová
III.A Mgr. Monika Šlauková
III.B Mgr. Viera Bučková
III.C Mgr. Dana Hutárová
IV.A Mgr. Slávka Čechovičová
IV.B Mgr. Dagmar Surňáková
IV.C Mgr. Dagmar Funtíková

 

2. stupeň:

V.A Mgr. Lucia Víglašská
V.B Mgr. Martina Dolniková
V.C Mgr. Miriama Budiská
VI.A Mgr. Alena Grečnárová
VI.B Mgr. Miriam Kopálová
VI.C Mgr. Hana Štefanková
VII.A Mgr. Monika Rečková
VII.B Mgr. Katarína Boráková
VII.C Mgr. Miroslava Kováčová
VIII.A PaeDr. Oľga Czimmermannová
VIII.B Mgr. Jana Dikošová
VIII.C Mgr. Eva Kubová
IX.A Mgr. Gabriela Žilinčárová
IX.B Mgr. Martin Volek

Netriedni učitelia:

Mgr. Ladislav Červienka
Mgr. Igor Chodelka
Mgr. Ján Kaštan
Mgr. Anna Ľuptáková
Mgr. Gabriela Majková
Mgr. Jaroslav Bačík
Mgr. Martin Repaský
Mgr. Jaroslava Mintúchová

Vychovávateľky ŠKD:

Bc. Helena Králiková – vedúca ŠKD
Bc.Veronika Balátová
Mgr. Anna Kondrotová
Mgr. Milota Zboranová
Katarína Janíková
Mgr. Nina Ičová
Mgr. Martina Rapanová
Mgr. Jana Závodská

Tréneri MŠK Žilina:

Mgr. Viktor Miko
Mgr. Patrik Mojžiš
Ľuboš Nosický

Externí zamestnanci:

Mgr. Marián Lajda
Ing. Tomáš Mikluščák

Školník

Viliam Šutek

Údržbár

Peter Hargaš

Upratovačky

Iveta Šuteková
Katarína Závodská
Alena Rybáriková