Oznamy

Prosíme o včasné odhlasovanie stravníkov, ktorí sa zúčastnia rôznych exkurzií, výletov, futbalových zápasov, a to týždeň vopred formou hromadných zoznamov !!!

vedúca ŠJ
Anna Závodská
041/7232450