Oznamy

Oznamujeme stravníkom ŠJ pri ZŠ s MŠ, ul. Školská 49, Žilina, že stravu si môžu odhlásiť do 25. 6. 2018 do 14.00 hod. z dôvodu uzavretia prevádzky počas letných prázdnin.

Strava sa bude odhlasovať len do hore uvedeného termínu!

Stravníci, ktorým uhrádza stravu Úrad práce (HN) sa môžu odhlásiť do 15.6.2018 do 14.00 hod.
Stravníci, ktorým uhrádza stravu MŠK Žilina, sa môžu odhlásiť len do 18. 6. 2018 do 14.00 hod. z dôvodu vyúčtovania stravného za jún 2018.

Prosíme o pochopenie a zároveň žiadame každého stravníka, ktorý má záujem sa ešte niektorý deň odhlásiť do konca júna 2018, aby to urobil včas cez internet, alebo cez odhlasovacie zariadenie.
Hore uvedený termín platí pre stravníkov ZŠ aj MŠ!

V prípade, že stravník sa neodhlási vopred v stanovenom termíne a nebude si môcť vybrať obed priamo v ŠJ, môže si v tomto období odobrať obed do obedára!

Stravníci, ktorí sa od septembra 2018 už nebudú stravovať v našej ŠJ sú povinní oznámiť ukončenie stravovania v našej ŠJ formou tlačiva a v prípade vzniknutého preplatku stravníka požiadať o vrátenie preplatku formou žiadosti, kde musí byť vyznačené
meno a priezvisko stravníka, trieda stravníka, podpis zákonného zástupcu, názov banky, IBAN, BIC kód banky, kde mu bude preplatok za stravu vrátený!

Tlačivo o oznámení ukončenia stravovania a žiadosť o vrátenie preplatku si môžete stiahnuť na stránke školy alebo osobne vyzdvihnúť v kancelárii tajomníčky ŠJ od 10.30 do 14.00 hod.

Výdaj stravy v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina bude v piatok 30.6. 2018 v čase od 10.00h do 12.00h.!

V Závodí, 1. 6. 2018