Oznamy

Prosíme o včasné odhlasovanie stravníkov, ktorí sa zúčastnia rôznych exkurzií, výletov, futbalových zápasov a to týždeň vopred najlepšie formou hromadných zoznamov !!!

Oznamujeme zamestnancom ZŠ, ktorí budú v čase letných prázdnin v práci v termíne od 3.7. do 21.7.2017, že sa môžu prihlásiť na stravu.
Strava sa bude dovážať zo ŠJ ZŠ s MŠ Gaštanová, podávať sa bude v našej MŠ na J. Závodského Žilina o 12,00hod.
Stravu si treba prihlásiť do 5.6.2017 u hospodárky ŠJ Závodie – p. Kováčikovej!

Každý stravník  je v prípade záujmu o stravovanie od septembra 2016 v ŠJ, povinný si prihlásiť  včas obedy a včas ich uhradiť!
Obedy v ŠJ sa budú podávať od 6. 9. 2016, v tento deň bude prihlásený len ten stravník, ktorý si stravu prihlási v ŠJ a včas vyplatí stravu!

Strava pre žiakov športových tried v školskom  roku 2016/2017 nebude zabezpečovaná podľa OVD pre žiakov športových tried a to z dôvodu nedostatočného záujmu zo strany stravníka a jeho zákonného zástupcu. Strava pre žiakov športových tried bude zabezpečovaná ako strava bežného stravníka ako aj úhrada nákladov na stravovanie .

vedúca ŠJ
Anna Závodská
041/7232450