Workshopy

Otvárací workshop

sa konal dňa 12.11.2014, žiakom boli prezentované informácie o aktivitách projektu.

Počas trvania projektu sa budú učitelia priebežne venovať v každej triede problematike vody, jej význam, využitie, znečisťovanie, ochrana pod. V každej triede a ročníku sa odučia aspoň štyri vyučovacie hodiny.

Záverečný workshop

sa konal dňa 21.3.2016 a 22.3.2016, žiakom boli naživo prezentované všetky vodozádržné opatrenia vybudované v areály školy v rámci uvedeného projektu – dažďová záhrada, zberné jazierko, zatrávňovač, vsaky, zberné nádoby na vodu a princíp ich fungovania a napojenie na zavlažovací systém ich školského ihriska. U všetkých zariadení im bol pri vybudovanom zariadení predstavený princíp fungovania.

Boli prezentované vysadené stromy a každej z tried bol zverený do starostlivosti jeden vybudovaný objekt, alebo strom.