O združení

Občianske združenie rodičov školy s názvom  – Podporme vzdelávanie v škole v Závodí vzniklo dňa 1.1.2015 transformáciou z pôvodného Rodičovského združenia pri ZŠ.

Je samostatným poradným orgánom riaditeľa a zamestnancov školy.