Zoznam členov

Zoznam členov

občianskeho združenia Podporme vzdelávanie v škole v Závodí

v školskom roku 2015/2016

(zástupcovia rodičov jednotlivých tried Základnej školy v Žiline – Závodí)

RZ Podpor