Osobnosť školy

 

Školský rok 2018/2019

Ďalší  školský rok sa končí rozdávaním vysvedčení a zhodnotením celoročnej práce. Verím, že každý z vás  sa snažil, aby výsledky jeho práce boli čo najlepšie. Tí, ktorí z nejakého dôvodu nebudete spokojní s vysvedčením, netreba rezignovať alebo zúfať. Na rok bude príležitosť  zmeniť to. Všetko máte vo svojich rukách.

Sú medzi vami  však aj takí, ktorí svojou zodpovednou, vytrvalou a svedomitou prácou môžu byť príkladom pre ostatných. Je preto namieste takýchto žiakov vyzdvihnúť a oceniť ich za  celoročnú prácu. Odmenou pre nich iste bude aj titul osobnosť školy. Sú to títo žiaci:

1. Petra Okonová, V.A
2. Aneta Špircová, V.B
3. Lukáš Žilinčík, V.C
4. Petra Čanigová, VI.A
5. Tomáš Gaňa, VII.A
6. Michaela Samcová, VII.B
7. Anton Kubáň, VII.C
8. Jakub Randík, VIII.A
9. Rebecca Kavacká, VIII.B
10. Timotej Hranica, VIII.C

Školský rok 2017/2018

Prichádza opäť tá slávnostná chvíľa, kedy sa pred nás postaví na prvý pohľad len obyčajná desiatka žiakov našej školy. Opak je však pravdou. Kráčajú životom cez tvrdú, usilovnú a systematickú prácu. Sú čestní, zodpovední a cieľavedomí. Majú otvorené srdcia, sú ochotní pomáhať bez nároku na odmenu, sú húževnatí a dokážu zdolávať prekážky, ktoré im prináša život. Chceme vyzdvihnúť  veľkosť ich osobnosti a zdôrazniť  úspechy. Ceníme si prácu našich žiakov, pretože aj vďaka nim si naša škola udržiava výborný kredit a uznanie. Právom im patrí titul Osobnosť školy.

Titul Osobnosť školy pre školský rok 2017/2018 získavajú:

1. Daniel Vlčko V. A
2. Lucia Stroková V. B
3. Petra Vaščáková VI. A
4. Matej Bukovčan VI. C
5. Nina Koprdová VII. B
6. Sebastián Mlynár VII. C
7. Adrián Jendrál VIII. B
8. Klaudia Čepelová IX. A
9. Andrej Sibila IX. B
10. Matej Šoška IX. C

„Nesľubuj že to spravíš, nehonos sa, že si to vykonal, ale nech tvoje skutky hovoria za teba.“
Ján Amos Komenský

Srdečne blahoželáme!

Školský rok 2016/2017

Školský rok 2015/2016

„S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy. Bez kníh ale nebýva učený nikto ani v škole.“ (Ján Amos Komenský)

Osobnosťami školy sa stali:

1. Martin Zboran, IV.B
2. Daniela Končoková, V.A
3. Peter Halama, V.C
4. Barbora Mekyňová, VI.A
5. Marek Jargaš, VI.B
6. Berenika Ryboňová, VII.B
7. Matej Šoška, VII.C
8. Barbora Fučíková, IX.A
9. Radoslav Palkovič, IX.B
10. Adam Goljan, IX.C

Školský rok 2014/2015

Vážený pán riaditeľ, pani zástupkyne, vážený pedagogický zbor, ctení rodičia, milí žiaci!
Veľmi nás teší, že tento slávnostný deň ukončenia školského roku 2014/2015 je aj dňom, ktorý sa nezabudnuteľne zapíše do životov desiatich detí z radov žiakov našej školy. Považujeme za veľmi dôležité osobitne ohodnotiť tých, ktorí každodenne dokazujú, že človek nie je len jednoduchou postavou lacného braku, ale je neopakovateľným príbehom, ku ktorému sa vždy radi vrátime. Žiaci, ktorí dnes budú stáť pred nami, sú práve spomínaným príbehom rozprávajúcim o odvahe pri zdolávaní prekážok, o cítiacich srdciach, o hľadaní múdrosti, zodpovednosti, o snahe poraziť počítačového draka a napĺňať slová skutkami.
Všetkým tým, ktorí dnes budú ocenení, úprimne blahoželáme a zároveň veríme, že svoje schopnosti a talenty budú naďalej rozvíjať a na ceste za splnením svojich snov nikdy nezabudnú na to najdôležitejšie – zostať človekom, zostať príbehom.
Titul Osobnosť školy pre školský rok 2014/2015 získavajú:

1. Martina Gaňová V. A
2. Matej Mikuláš Garčár V. B
3. Alex Šimalčík V. C
4. Alžbeta Harzeková VI. A
5. Annamária Kremlová VI. B
6. Adam Róbert Mihálik VI. C
7. Csaba Biricz VII. B
8. Nina Konáriková VIII. B
9. Barbora Mária Kováčová IX. A
10. Lucia Balogová IX. B

Všetkým oceneným blahoželáme!

 

Školský rok 2013/2014

Môžete mať všetko, čo chcete, ak vám na tom záleží. Môžete byť čímkoľvek a dokážete čokoľvek, ak idete vytrvalo za svojím cieľom.
Chcete poznať tajomstvo úspechu? Nie je to tajomstvo, volá sa to tvrdá, usilovná a systematická práca. K nej treba pridať ďalšie hodnoty, ktoré robia z človeka osobnosť. Čestnosť, usilovnosť, cieľavedomosť, zodpovednosť.
Aj dnes si predstavíme desiatich z vás, ktorým sa podarilo poodhaliť rúško tohto tajomstva. Spolužiakov, s ktorými sa každodenne stretávate a ani si neuvedomujete, že sú niečím výnimoční. Dokázali sa popasovať s problémami a prekážkami, aby dosiahli svoj cieľ.
Stalo sa peknou tradíciou na záver školského roka vyhlásiť osobnosti školy. Veríme, že budú pre vás všetkých inšpiráciou. Osobnosťami školy 2014 sa stali:

1. Samuel Hromo, V. A
2. Adam Bechný, V. C
3. Júlia Škrková, VI. B
4. Roman Kotrč, VI. C
5. Terézia Hlačinová, VII. A
6. Mária Šprtková, VII. B
7. Matúš Štrajcher, VIII. A
8. Martina Salajová, VIII. B
9. Alica Sobčiaková, IX. A
10. Branislav Sluka, IX. B

Prajeme vám, aby sa toto ocenenie stalo pre vás i vaše okolie silnou motiváciou na ceste, po ktorej kráčate za svojimi cieľmi a snami.
Túto slávnostnú chvíľu zakončíme slovami Carla Sandburga: „Čas sú mince vášho života. Sú to jediné mince, ktoré sú naozaj vaše a iba vy rozhodujete o tom, ako ich použijete. Buďte opatrní, pretože inak ich ostatní minú za vás.“

Školský rok 2012/2013

V dnešnej dobe je moderné písať rozprávky. Je to azda preto, že nám v skutočnom svete víťazstvo dobra nad zlom veľakrát chýba.

Existuje však aj jedna, Vám blízka rozprávka, v ktorej nenájdete vymysleného hrdinu v neznámej krajine, a predsa sa končí šťastne. Je zasadená do konkrétneho času a priestoru. Nabáda nás rozmýšľať nad uplynulým školským rokom, hlavnými postavami sú Vám dobre známi spolužiaci a miestom – naše známe neznáme školské prostredie. Píše sa v nej o viacerých príbehoch, ktoré boli výnimočnejšie než ostatné, pretože sa v nich nezabúdalo na dotyky krásy sŕdc, dobro, priateľstvo, úctu, pomoc, usilovnosť, vytrvalosť a mnoho ďalších atribútov patriacich tým rozprávkovým hrdinom školy, ktorí budú tento rok poctení titulom Osobnosť školy.

Desať. Možno to nie je práve rozprávkové magické číslo, ale určite sa v ňom skrýva tajomný odkaz, výzva, že sa stále najviac cení byť predovšetkým človekom. Človekom s veľkým Č, osobnosťami školy sa stávajú:

1. Patrik Kotúček, V. A
2. Samuel Bičan, V. C
3. Barbora Fučíková, VI. A
4. Alexandra Kuricová, VI. B
5. Peter Brezáni, VI. C
6. Kristína Labudová, VII. A
7. Samuel Randík, VII. B
8. Jakub Stranianek, VIII. B
9. Terézia Šprtková, IX. A
10. Jakub Harzek, IX. B

Prajeme Vám, aby ste svoje rozprávkové poslanie i naďalej napĺňali a šírili všade tam, kde by bez Vás bolo pusto a tmavo. Aby ste rozjasňovali deň Vašim spolužiakom, kamarátom, v škole, v rodinách. Nech sa Vaše sny menia na ciele a ich dosahovanie Vás i Vaše okolie robí šťastnejšími. Nech sa tak deje potichu, tajomne, citlivo.

Školský rok 2011/2012

Pomaly sa schyľuje k slávnostnému okamihu, keď sa brány školy opäť zatvoria za ďalším školským rokom a tohtoročné zážitky pribudnú do pestrej mozaiky spomienok na detstvo. Veríme, že v nej budú dominovať práve vzácne momenty odhaľujúce veľkosť vašej osobnosti.
Už samotné spomínané slovo OSOBNOSŤ, osobnosť školy, v sebe ukrýva určitý pátos. Poukazuje na vaše časté sebazapieranie, bojovnosť, vytrvalosť, usilovnosť, tvorivosť, ochotu, úctu. Nesie v sebe magnet, ktorý priťahuje ľudí nasledovať dobrý vzor, ktorým ste pre mnohých ľudí, či už v škole alebo vo vašom okolí. My, vaši pedagógovia, sa snažíme, aby všetko pozitívne, čo je vo vás zasiate, vychádzalo na povrch čoraz častejšie a intenzívnejšie. Preto sa s radosťou pripájame k oceneniu za reprezentovanie našej školy, ktoré udeľuje riaditeľ školy. Je ním titul OSOBNOSŤ ŠKOLY 2011/2012.
Túto poctu prijali:

1. Simona Procházková, IV. A
2. Martin Matejčík, IV. B
3. Tereza Pašková, V. B
4. Marek Kurica, V. C
5. Matej Koprda, VI. A
6. Christián Žilinčár, VI. B
7. Filip Olejko, VII. A
8. Klára Mlichová, VIII. A
9. Adam Stehlík, IX. A
10. Matúš Sudin, IX. B

Všetkým vám, ktorí tu dnes právom hrdo stojíte, patrí poďakovanie učiteľov i spolužiakov. Prajeme vám, aby sa toto ocenenie stalo silnou motiváciou vytrvalo pokračovať na ceste za poznaním i krásou srdca.

Školský rok 2010/2011

Končí sa ďalší školský rok. Bol mimoriadne bohatý na udalosti a podujatia, ale aj na úspechy našich žiakov. Mnohí z vás reprezentovali našu školu a šírili jej dobré meno v rôznych súťažiach. Úspechy však neprichádzajú samy od seba. Sú v nich zúročené hodiny a hodiny práce, prípravy, úsilia. Aj odriekania. Kým vaši spolužiaci trávili voľný čas s kamarátmi a venovali sa zábave, vy ste sa učili, študovali, aby ste dosiahli niečo viac. V našej škole je veľa učiteľov, ktorí vás vo vašom úsilí podporujú. Ani oni neľutujú svoj voľný čas, venujú sa vám, aby ste zviditeľnili seba aj našu školu prostredníctvom dosiahnutých úspechov.
Každý, kto už zažil úspech v čomkoľvek a pocítil jeho príchuť, vie, že je to aj silný motív ísť ďalej a dosiahnuť ešte viac. V našej škole máme veľmi veľa šikovných žiakov. Medzi nimi však ešte vynikajú tí, ktorých si ceníme pre ich mimoriadne úsilie, zodpovednú prípravu na vyučovanie, vynikajúce vyučovacie výsledky, rozvíjanie svojho talentu, pre spoľahlivosť, ochotu pomôcť. Ceníme si ich aj za to, že po zodpovednej príprave reprezentujú školu v súťažiach a olympiádach. To, že si ich vážime, lebo aj vďaka nim má závodská škola vysokú úroveň a dobré meno, by sme im však chceli aj nejako prejaviť. Preto sa riaditeľ školy a všetci učitelia rozhodli, že práve takýmto žiakom bude určený nový titul OSOBNOSŤ ŠKOLY. Po prvý raz v histórii školy sme vyhlásili za OSOBNOSTI ŠKOLY niektorých z vás. Stali sa nimi tí najlepší.

1. Barbora Strelcová, III. A
2. Lukáš Balog, III. B
3. Nina Muráňová, IV. A
4. Samuel Čepela, IV. B
5. Daniel Oravec, V. A
6. Peter Kopál, V. B
7. Jana Niepelová, VI. A
8. Erik Wetter, VII. B
9. Viktória Ulaherová, VIII. B
10. Ema Wolfová, IX. A

Milé dievčatá a chlapci, práve vám patrí nový titul OSOBNOSŤ ŠKOLY. Sme pyšní na vaše úspechy a na to, že ste žiakmi tejto školy.
V mene učiteľov aj spolužiakov vám blahoželáme!