ŠKD

Organizácia práce ŠKD, nástup vychovávateliek, pracovná doba, úväzky a ich dopĺňanie.

Nástup vychovávateliek po 4 vyuč. hodine 11:30 hod., po 5 vyuč. hod. 12:30 hod., po 6 vyuč. hod. 13:25 hod.
Vychovávateľky majú 10 minút na zápis príchodu, organizačné vybavovanie, prípravu pomôcok.
Ranná služba je od 6:30 hod. do 8.00 hod. v II.A a III.B triede a je evidovaná v triednej knihe. O 7:45 hod. vychovávateľka odprevadí deti do kmeňových tried.
Pracovný čas aj dopĺňanie úväzkov je evidovaný a na konci mesiaca skontrolovaný hl. vychovávateľkou.
Chýbajúcu učiteľku 1. – 4. roč. bude zastupovať tá vychovávateľka, ktorá má v ten deň rannú službu.
Vychovávateľka, ktorá má rannú službu je povinná pred odchodom zistiť, či v ten deň nezastupuje.

Týždenný časový rozvrh
Ranná služba od 6.30 hod. do 8.00 hod.

Činnosť po vyučovaní :
po 4 hod. od 11:30h. – 16:00h.
po 5 hod. od 12:30h. – 16:00h.
po 6 hod. od 13:25h. – 16.00h.

Predĺžená služba od 16.00 hod. – 17.00 hod.

Náplň práce ŠKD:

Preberanie detí
Hygiena pred obedom
Obed
Odpočinková činnosť
Príp. na rekr. činnosť
Rekreačná činnosť + záujmové činnosti
Hygiena
Príp. na vyučovanie
Záujmová činnosť + hry do odchodu

Organizácia činnosti ŠKD v škol. roku 2015-2016
ŠKD má zriadené v školskom roku 2015-2016 sedem oddelení s počtom detí 169 .

1.oddelenie
p. vychovávateľka : Bc. Helena Králiková
Deti: 1.A , 1.C
2.oddelenie
p. vychovávateľka: Bc. Veronika Balátová
Deti: 1. B , 1.C
3.oddelenie
p. vychovávateľka : Katarína janíková
Deti: 2.A , 3.A
4. oddelenie
p. vychovávateľka: Mgr. Anna Kondrotová
Deti: 2.B, 3.A
5.oddelenie
p. vychovávateľka: Milota Zboranová
Deti: 3.A, 3.B,1.C
6. oddelenie
p. vychovávateľka: Mgr. Nina Ičová
Deti 4.A
7. oddelenie
p.vychovávateľka: Mgr. Martina Rapanová
Deti 4.B, 5. ročník

Ranná služba
Po: p. Kondrotová, Rapanová
Ut:: p. Králiková, Balátová
St:: p. Balátová, Kondrotová
Št: p. Zboranová, Janíková
Pi: p. Janíková, Zboranová
Dlhá služba
Po: p. Balátová
Ut: p. Kondrotová
St: p. Zboranová
Št: p. Janíková
Pi: p. Balátová

Polodlhá služba

Po: p. Kondrotová
Ut: p. Zboranová
St: p. Kondrotová
Št: p. Balátová
Pi: p. Janíková