ŠKD

Organizácia práce ŠKD, nástup vychovávateliek, pracovná doba, úväzky a ich dopĺňanie.

Nástup vychovávateliek po 4 vyuč. hodine 11:30 hod., po 5 vyuč. hod. 12:30 hod., po 6 vyuč. hod. 13:25 hod.
Vychovávateľky majú 10 minút na zápis príchodu, organizačné vybavovanie, prípravu pomôcok.
Ranná služba je od 6:30 hod. do 8.00 hod. v II.A a III.B triede a je evidovaná v triednej knihe. O 7:45 hod. vychovávateľka odprevadí deti do kmeňových tried.
Pracovný čas aj dopĺňanie úväzkov je evidovaný a na konci mesiaca skontrolovaný hl. vychovávateľkou.
Chýbajúcu učiteľku 1. – 4. roč. bude zastupovať tá vychovávateľka, ktorá má v ten deň rannú službu.
Vychovávateľka, ktorá má rannú službu je povinná pred odchodom zistiť, či v ten deň nezastupuje.

Týždenný časový rozvrh
Ranná služba od 6.30 hod. do 8.00 hod.

Činnosť po vyučovaní :
po 4 hod. od 11:30h. – 16:00h.
po 5 hod. od 12:30h. – 16:00h.
po 6 hod. od 13:25h. – 16.00h.

Predĺžená služba od 16.00 hod. – 17.00 hod.

Náplň práce ŠKD:

Preberanie detí
Hygiena pred obedom
Obed
Odpočinková činnosť
Príp. na rekr. činnosť
Rekreačná činnosť + záujmové činnosti
Hygiena
Príp. na vyučovanie
Záujmová činnosť + hry do odchodu

ŠKD má zriadené v školskom roku 2017-2018 sedem oddelení s počtom detí  182 .

1. oddelenie   Katarína Janíková

Deti 1.A , 4.A

2. oddelenie Milota Zboranová

Deti 1. B

3. oddelenie Mgr. Nina Ičová

Deti 2.A , 2.C, 5.B

4. oddelenie Mgr. Martina Rapanová

Deti  2.B , 2.C

5. oddelenie Bc. Helena Králiková

Deti  3.A, 3.C

6. oddelenie Bc. Veronika Balátová

Deti  3.B , 3.C

7. oddelenie Mgr. Anna Kondrotová

Deti  4.A , 4.B,

 

Ranná služba od 6.30 hod. do 8.00 hod.

 

1.A                                                3.A

Po:         Králiková                                 Balátová

Ut:          Janíková                                  Kondrotová

St:          Zboranová                                Rapanová

Št:           Janíková                                   Balátová

Pi:           Zboranová                                Kondrotová

 

Dlhá služba do 17.00 hod.             do 17.00 hod.                      do 17.30 hod

1.A                                            3.A                                            1.A

Po:         Zboranová                                  Ičová                                  Kondrotová

Ut:         Kondrotová                                 Balátová                           Zboranová

St:          Kondrotová                                 Janíková                          Balátová

Št:          Rapanová                                    Králiková                          Janíková

Pi:          Kondrotová                                 Balátová                          Rapanová