ŠKD

Organizácia práce ŠKD, nástup vychovávateliek, pracovná doba, úväzky a ich dopĺňanie.

Nástup vychovávateliek po 4 vyuč. hodine 11:30 hod., po 5 vyuč. hod. 12:30 hod., po 6 vyuč. hod. 13:25 hod.
Vychovávateľky majú 10 minút na zápis príchodu, organizačné vybavovanie, prípravu pomôcok.
Ranná služba je od 6:30 hod. do 8.00 hod. v II.A a III.B triede a je evidovaná v triednej knihe. O 7:45 hod. vychovávateľka odprevadí deti do kmeňových tried.
Pracovný čas aj dopĺňanie úväzkov je evidovaný a na konci mesiaca skontrolovaný hl. vychovávateľkou.
Chýbajúcu učiteľku 1. – 4. roč. bude zastupovať tá vychovávateľka, ktorá má v ten deň rannú službu.
Vychovávateľka, ktorá má rannú službu je povinná pred odchodom zistiť, či v ten deň nezastupuje.

Týždenný časový rozvrh
Ranná služba od 6.30 hod. do 8.00 hod.

Činnosť po vyučovaní :
po 4 hod. od 11:30h. – 16:00h.
po 5 hod. od 12:30h. – 16:00h.
po 6 hod. od 13:25h. – 16.00h.

Predĺžená služba od 16.00 hod. – 17.00 hod.

Náplň práce ŠKD:

Preberanie detí
Hygiena pred obedom
Obed
Odpočinková činnosť
Príp. na rekr. činnosť
Rekreačná činnosť + záujmové činnosti
Hygiena
Príp. na vyučovanie
Záujmová činnosť + hry do odchodu

ŠKD má zriadené v školskom roku 2018-2019 osem oddelení s počtom detí 202 .

1. oddelenie   Katarína Janíková

Deti 1.A , 1.C, 5.A

2. oddelenie Mgr. Anna Kondrotová

Deti 1. B, 1.C, 5.B

3. oddelenie Mgr. Jana Závodská

Deti 2.A

4. oddelenie  Milota Zboranová

Deti  2.B

5. oddelenie Mgr. Nina Ičová

Deti  3.A, 3.C

6. oddelenie Mgr. Martina Rapanová

Deti  3.B , 3.C

7. oddelenie Bc. Helena Králiková

Deti  4.A , 4.C, 5.C

8. oddelenie Bc. Veronika Balátová

Deti  4.A, 4.B

Ranná služba od 6.30 hod. do 8.00 hod.

  1.A 2.A 2.B
      7.00 – 8.00 hod.
Po: Ičová Zboranová Závodská
Ut: Rapanová Kondrotová Janíková
St: Králiková Balátová Závodská
Št: Kondrotová Zboranová Janíková
Pi: Ičová Balátová Rapanová

Dlhá služba

  do 17.00 hod. do 17.00 hod. do 16.30 hod. do 17.30 hod.
  2.A 1.A 1.B 2.A
Po: Balátová Králiková Ičová Janíková
Ut: Balátová Králiková Janíková Rapanová
St: Kondrotová Králiková Zboranová Ičová
Št: Zboranová Králiková Janíková Balátová
Pi: Ičová Králiková Rapanová Kondrotová