Ulož.to – ZŠ Závodie

V tomto archíve budú zverejnené audio, foto, video dokumenty zo života našej ZŠ v Žiline – Závodí vo vyššej kvalite.

Foto a video dokumenty k stiahnutiu:
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

“Deti zo ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí zahrali upravenú rozprávku O šípkovej Ruženke. Premiéra rozprávky bola uvedená dňa 20.5.2015 na Gymnáziu svätého Františka z Assisi v Žiline. Podujatie pod názvom Naše talenty 2015 zorganizoval miestny odbor Matice slovenskej v Žiline. Predstavenie bolo prípravou na medzinárodný divadelný festival vo Francúzsku, Toulouse. Hoci to bola dlhá cesta k úspechu, ocenenie nás teší.”

VIDEO:
http://ulozto.sk/xHu9fbvo/zs-zavodie-sipkova-ruzenka-divx-avi

KOMPLET FOTO:
http://ulozto.sk/xveAmbvo/zs-zavodie-o-sipkovej-ruzenke-foto-komplet-zip

Nahrávanie CD školskej hymny na konzervatóriu v Žiline 28.11.2008
http://ulozto.sk/live/xDZxY51/hymna-zs-zavodie-dvd-mpg

6.A Vianoce 2007.avi
http://ulozto.sk/live/x9cHpiN/6-a-vianoce-2007-mpg-avi

Hymna ZŠ v Závodí zaznela v Dome odborov Žilina, pri príležitosti 80. výročia vzniku našej školy. Spievajú všetci účinkujúci, ktorí vystupovali v programe.
http://ulozto.sk/live/xth68HNf/hymna-zs-zavodie-80-final-avi

Vianočná besiedka ZŠ Závodie 8.A
December 2009
http://ulozto.sk/live/xu1nSzi/zs-zavodie-8-a-vianoce-divx-avi

80. výročie ZŠ Závodie – učiteľky tancujú v Dome odborov pred veľkým publikom s fantastickým ohlasom …..
http://ulozto.sk/live/xsZ9TWo4/80-vyrocie-zs-zavodie-ucitelky-tancuju-avi

6.jún 2014 ZŠ Žilina-Závodie 80.výročie vzniku – FOTO – Dom odborov akadémia
http://ulozto.sk/xah7LVjS/zs-zilina-zavodie-80-vyrocie-vzniku-foto-dom-odborov-akademia-zip

7.6.2009 MŠK Žilina – Závodie 9.B proti MŠK Martin
http://ulozto.sk/live/x78x7Jf/msk-zilina-zavodie-9-b-new-style-mpg

ZŠ Žilina – Závodie Zlatý slávik máj 2010 vyhodnotenie
http://ulozto.sk/live/xuyqFjE/zs-zilina-zavodie-zlaty-slavi-vyhodnoteniek-avi